Zwolnienie lekarskie: jak najszybciej powiadom pracodawcę

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim musi przede wszystkim i jak najszybciej powiadomić o tym swojego pracodawcę. Niezależnie od użytych środków (telefon, e-mail, faks), mają one maksymalny okres 48 godzin na podjęcie działań, z wyjątkiem przypadku korzystniejszych postanowień umownych lub umownych. Ponadto jest zobowiązany do uzasadnienia swojej nieobecności, wysyłając zaświadczenie lekarskie o zwolnieniu lekarskim. Ten certyfikat (formularz Cerfa n ° 10170 * 04) to dokument sporządzony przez ZUS i wypełniony przez lekarz istota konsultacja. Składa się z trzech elementów: dwa przeznaczone są dla podstawowego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (CPAM), jeden dla pracodawcy.

Zaświadczenie należy przesłać pracodawcy (część 3 formularza) w terminach przewidzianych w układzie zbiorowym lub, w przypadku ich braku, w „rozsądnym terminie”. Aby uniknąć wszelkich sporów, zawsze lepiej jest:wyślij zwolnienie lekarskie w ciągu 48 godzin.

Podobnie masz tylko 48 godzin na przesłanie części 1 i 2 zwolnienia chorobowego do służby medycznej kasy chorych.