Spojrzenie przemawia

Wiele badań wykazało, że spojrzenie ma znaczący wpływ na zrozumienie przesłania twoich i twoich współpracowników. W swojej książce o błędach poznawczych Daniel Kahneman opowiada o doświadczeniu w firmie, w której każdy był przyzwyczajony do swobodnego wpłacania pewnej kwoty do toalety, aby sfinansować dostawę kawy. Pod pretekstem dekoracji obok skrzynki, w której zdeponowano sumy, postawiono zdjęcie i codziennie je wymieniano. Wśród zdjęć kilkakrotnie wyświetlany był jeden przedstawiający twarz patrzącą bezpośrednio na osobę wpłacającą kwotę. Obserwacja: za każdym razem, gdy znajdowało się to zdjęcie, wypłacane kwoty były wyższe niż średnia za pozostałe dni!

Uważaj, aby patrzeć na swoich współpracowników podczas interakcji z nimi lub patrzeć im w oczy, gdy ich mijasz. Nie daj się pochłonąć myślom, papierom i ekranowi komputera.

Gesty mówią

Gesty towarzyszą wymianom werbalnym, nadając ważne dodatkowe znaczenie. Niecierpliwość, na przykład:

Twój pracownik, który przestępuje z nogi na nogę, patrzy na zegarek lub telefon komórkowy, wzdycha

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Zawody Grand Paris express