چاپیریال، پی ډی اف او ایمیل

د دې کورس په پای کې، تاسو به وکولی شئ:

  • د اوسني او راتلونکي خوځښت ننګونې پیژندل،
  • د تحرک اړوند مقننه اړخونه تشریح کړئ،
  • د حکومتدارۍ د لوبغاړو، د حل لارو، او همدارنګه د تحرک لپاره د لګښتونو او تمویل سرچینو یوه عمومي کتنه،
  • د توکو د لیږد پورې اړوند عناصر ترتیب کړئ.

Description

د عامه ترانسپورت پالیسي د عامه تحرک په پالیسۍ بدلول، د دې عامه پالیسۍ ننګونې، د LOM وړاندې کول، وسایل او موجوده نوښتونه، دا MOOC به تاسو ته اړین پوهه درکړي چې د اوسنیو ننګونو او موجوده نوښتونو په اړه د ځواب ویلو لپاره درک کړي. .

ادامه  ثابت مودې قرارداد: د تړون پای ته رسیدو په وخت کې د لنډمهاله زیاتوالي واقعیت ثابت کړئ