Print Friendly, PDF & Email

 

Costul educației sau formării profesionale este adesea o barieră atunci când se ia în considerare o calificare pentru a găsi cu ușurință un loc de muncă. Mulți oameni nu au mijloacele necesare pentru a finanța formarea profesională și mulți sunt încă cei care nu știu cum să finanțeze formarea profesională. Există totuși multe scheme avantajoase pentru finanțarea parțială sau a întregii pregătiri profesionale. Entități de stat sau nu, au fost stabilite pentru a vă însoți în eforturile dvs. Iată câteva informații și sfaturi pentru a vă ghida pentru a obține un ușor asistență financiară pentru formarea profesională.

De ce să urmați o pregătire profesională?

Mai multe motive justifică alegerea de a urma o formare profesională, prima fiind găsirea mai ușoară a unui loc de muncă calificat. Într-o companie sau o instituție publică, lipsa calificărilor profesionale într-un anumit domeniu poate fi o frână pentru upgrade.

Nu ai un antrenament care să răspundă nevoilor companiei, va fi o dragoste, indiferent de capacitatea ta de a te adapta și de a inova. Luați instruire profesională vă permite să vă intensificați CV-ul și să vă revizuiți obiectivele de carieră. Formarea profesională complementară poate fi urmată în cursul serii pentru o perioadă scurtă de timp pe plan intern sau extern (în cadrul companiei) și permite dobândirea de noi competențe.

De asemenea, puteți urma o pregătire profesională pentru a vă întoarce la zi, pentru a vă reîmprospăta memoria. Evoluția lumii și a tehnologiei poate necesita o actualizare, mai ales dacă cineva și-a urmat studiile cu zeci de ani în urmă. Cunoștințele noastre curente pot fi depășite și pregătirea va îmbunătăți performanțele. O instruire de perfecționare este recomandată în fiecare an de la 5 pentru a păstra angajatul în cel mai bun mod posibil.

În cele din urmă, formarea profesională poate fi utilizată pentru a se reorienta sau a reveni la un alt domeniu. Instruirea în domeniul vizat va permite schimbarea orientării în carieră. Acest proces de recalificare poate fi complex și consumator de timp, dar este și satisfăcător odată ce antrenamentul are succes.

Ce valoare ar trebui acordată formării profesionale?

În mod concret, participarea la un curs de formare aduce o valoare adăugată angajatului sau cercetătorului în domeniul ocupării forței de muncă, compania beneficiază, de asemenea, de un avantaj pentru instruirea angajaților săi. În ceea ce privește angajatul, formarea profesională își optimizează CV-ul, permite dezvoltarea personală și profesională. Permite dobândirea unei calificări și dezvoltarea competențelor sale pentru o dezvoltare continuă. Urmați a formare profesională este o valorificare în optica unei mai bune ocupări a forței de muncă, că unul este salariat, solicitant de locuri de muncă, agenți ai serviciului public, intermitent, doctor, liberal profesionist etc.

Finanțarea formării profesionale: mecanismele solicitanților de locuri de muncă.

Pentru ajuta la finanțarea unei educații pentru adulți, un solicitant de locuri de muncă poate fi supus unei pregătiri profesionale fie pentru a-și actualiza cunoștințele, fie pentru a se converti într-un alt domeniu. Consilierii Pôle Emploi sunt un mare ajutor în găsirea unui finanțarea educației pentru adulți și ghidează solicitantul de locuri de muncă.

CITIȚI  Tato.com: Cursuri în învățarea socială pentru a instrui în profesii net.

Aceștia din urmă se pot angaja, de asemenea, să găsească asistență financiară prin mijloace proprii. pentru finanțarea formării profesionale, ajutorul posibil pentru solicitanții de locuri de muncă este numeroase.

Astfel, dacă ați acumulat ore de formare pe contul personal de instruire (CPF) în timpul perioadei de angajare, puteți beneficia de mai multe ore de formare gratuită. Acest timp liber poate reduce parțial costul pregătirii profesionale.

Revenirea la formarea profesională (AREF) poate, de asemenea, să finanțeze o parte din formarea dvs. profesională, validată de Pôle Emploi. Astfel, solicitantul de locuri de muncă va beneficia în timpul formării AREF, al cărui cuantum este egal cu cel al AER (Return to Work Assistance) și plătit lunar.

Câteva alte scheme permit solicitanților de locuri de muncă să acceseze finanțarea pentru formarea profesională. Acestea includ acțiunea de formare pre-recrutare (AFPR), pregătirea operațională pentru ocuparea individuală a forței de muncă (POEI), acțiunile de formare convenite (AFC), asistența individuală de instruire.

Consiliul Regional oferă asistență financiară individuală solicitanților de locuri de muncă, astfel încât aceștia să poată urma o formare profesională sancționată printr-o diplomă înregistrată la RNCP (Directorul Național de Certificare). Cursurile sunt sprijinite integral de Consiliul Regional în limitele plafoanelor, în funcție de formare. Pentru a beneficia de această asistență, trebuie să fiți înregistrat la Pôle Emploi și să locuiți în regiunea respectivă.

Lucrătorii cu handicap beneficiază de Agefiph și diverse ajutoare financiare sunt acordate de primării, CAF, consiliile departamentale, de la caz la caz.

Finanțarea „pregătirii profesionale” pentru angajați

Situația este diferită în funcție de faptul dacă este vorba de un angajat permanent, de un angajat cu durată determinată sau de un angajat temporar. finanțarea „formării profesionale” pentru angajații permanenți este posibilă dacă se lucrează cel puțin 24 de luni sau 36 de luni pentru companiile meșteșugărești cu mai puțin de 10 angajați. Finanțarea instruirii dvs. poate fi totală dacă este planificat un plan de formare în cadrul companiei dumneavoastră. Prin urmare, angajatul nu va trebui să-și facă griji cu privire la finanțare. Un angajat cu contract pe durată determinată poate beneficia de formare profesională în anumite condiții.

Acesta trebuie mai întâi să fi lucrat cel puțin luni 24 5 în ultimii ani, ea trebuie, de asemenea, au fost folosite în timpul 4 luni în anul curent și anul următor la sfârșitul CSD-ului. Pentru lucrătorii temporari, Fondul de Asigurări de Formare temporară pentru formare profesională permite companiilor să-și ajute financiar angajații temporari pentru formarea profesională.

În toate cazurile, angajatul va primi asistență financiară pentru formarea sa în cadrul unui cont personal de instruire (CPF), al unui plan de formare al companiei (PFE), al unei concedii de instruire individuală (CIF) ), concediu de formare. Dacă angajatul sau intermediarul are un număr de ore creditate în contul său CPF, acesta poate beneficia de un cont finanțarea „formării profesionale” plătite de angajatorul său și de OPCA la maximum 50%.

CITIȚI  Cursuri ieftine și toate subiectele!

Pregătirea poate avea loc la timpul de lucru și, în acest caz, acesta trebuie să obțină acordul angajatorului sale zile 60 în avans pentru formare în conformitate cu luni 6 120 și zile în cazul în care formarea durează mai mult de 6 luni. Angajatorul are la dispoziție 30 (de) zile pentru a vă răspunde și în cazul tăcerii acestuia din urmă, cererea este acceptată în mod implicit. Dacă instruirea are loc în afara programului de lucru, acordul angajatorului nu va fi necesar.

Ca parte a unei VFP, compania are datoria de a asigura formarea continuă a angajaților în poziția lor și trebuie să asigure dezvoltarea acestora în cadrul companiei. Astfel, angajatorul este obligat să ofere instruire în acest sens angajaților. Cu toate acestea, planul de formare nu este obligatoriu și se află la cererea companiei, angajatorului, comunității sau administrației. Angajatul în cadrul PFE își păstrează salariul pe tot parcursul formării și costurile suplimentare ale formării (cazare, călătorie, mese etc.) sunt responsabilitatea angajatorului.

CIF din partea sa este un concediu care permite angajatului să-l absenteze de la locul de muncă pentru o anumită perioadă pentru a urma o pregătire profesională și pentru a-și dezvolta abilitățile sau pentru a se recalifica. CIF, spre deosebire de PFE, se află la inițiativa angajatului și se acordă cu consimțământul angajatorului. Cu toate acestea, angajatul își păstrează salariul pe tot parcursul perioadei de formare, chiar dacă se referă la un domeniu de activitate diferit de cel al societății sale. Instruirea în cadrul CIF poate fi part-time sau full-time, continuă sau discontinuă.

Finanțarea formării profesionale ca funcționar public 

Ca angajatul privat, salariatul poate fi oferit de angajator sau de stat. Angajatul poate beneficia, de asemenea, de o concediu de formare profesională (CFP), cu condiția să fi lucrat timp de 3 în administrația publică. CFP-ul său nu poate, de asemenea, să depășească trei ani de-a lungul unei cariere, poate fi luat la un moment dat sau poate fi împărțit pe mai multe formări profesionale.

Prezența funcționarului în formare va fi monitorizată în fiecare lună pentru a valida plata indemnizațiilor. Aceste indemnizații se ridică la 85% din salariul brut plus, în unele cazuri, cheltuielile de reședință. Funcționarul poate, de asemenea, beneficia de a finanțarea formării profesionale ca parte a schimbării poziției din aceeași categorie (A, B sau C). În acest caz, acesta beneficiază de un concediu de formare a cărui durată nu poate depăși 6 luni.

CITIȚI  Cum să vă îmbunătățiți ușor profilul LinkedIn cu Video2Brain?

Funcționarii publici beneficiază, de asemenea, de creditul anual pentru orele de formare profesională sau Contul de formare personală (CPF). Acest ajuta la finanțarea unei educații pentru adulți se obține la cererea funcționarului în scopul urmăririi unor cursuri care permit dezvoltarea abilităților necesare, dobândirea unei diplome, a unui titlu sau a unui certificat de calificare profesională.

Finanțarea formării profesionale în rândul persoanelor care desfășoară activități independente

Persoana care desfășoară activități independente este cea care este pe cont propriu sau este manager de afaceri. De asemenea, aceștia pot urma formarea profesională și pot beneficia de ajutor financiar datorită AGEFICE, Asociația pentru Managementul Finanțării Formării Liderilor de Afaceri. Pentru a beneficia de această asistență financiară, trebuie să lucrați mai întâi în domeniul comerțului, industriei sau serviciilor, trebuie, de asemenea, să fiți înregistrat la URSSAF sub un cod NAF. Lucrătorii independenți eligibili pentru finanțare vor beneficia de un plafon al taxei de instruire de 2 de euro pe an.

Pentru medicii liberali, FAC-PM sau Fondul de Asigurări de Formare pentru Profesia Medicală necesită o contribuție a medicilor la 0,15% din plafonul anual al asigurărilor sociale. Datorită acestei taxe, medicii pot lua cursuri gratuite de grup cu asociațiile de educație medicală continuă (CME). FAF-PM îi ajută și pe medicul care dorește să participe la o formare individuală, până la 420 euro pe an și pe medic. Acesta din urmă poate urma un atelier de lucru științific sau poate pregăti un DU, o abilitate.

Pentru alte profesii liberale, acestea depind de Fondul Interprofesional pentru Profesioniști Liberali (FIF-PL). Trebuie să fiți înregistrat la URSAFF și să aveți un cod NAF pentru a beneficia de această asistență financiară. Conform reforma formării profesionale, o comisie este responsabilă pentru alocarea sau neacordarea ajutoarelor de formare profesională în cadrul FIF-PL. profesionistul trebuie să depună o cerere pe site-ul web al Fondului, împreună cu un citat pentru formarea dorită. Finanțarea pentru formare se face de la caz la caz.

Finanțarea formării profesionale a personalului intermitent

Artistul intermitent sau tehnicianul de spectacol este eligibil pentru Concediul Individual de Formare (CIF) și poate beneficia de un ajuta la finanțarea formării sale. Finanțarea pentru formare va fi parțială sau totală, în funcție de timpul lucrat. Asigurarea de formare de performanță (AFDAS) va ajuta intermitentul să obțină finanțare sau să acopere toate costurile de instruire dacă salariul intermitentului este mai mic sau egal cu 150% din salariul minim. Dacă intermitentul este instruit cu CIF, acesta va avea statutul de stagiar de formare profesională continuă și va fi plătit de AFDAS.