මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

ඊ-තැපෑල මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ අපගේ ලිපියෙන් පසුව ඔහුගේ සමීප මිතුරෙකුට සමාව ඉල්ලයිඅධීක්ෂකයකු සමාව ගැනීම සඳහා උපදෙස් කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ.

සුපරීක්ෂකයකුට සමාව ඉල්ලන්න

කුමන හේතුවක් නිසා හෝ ඔබේ අධීක්ෂකගෙන් සමාව අයැදීමට ඔබට අවශ්‍ය විය හැකිය: නරක හැසිරීම, වැඩ ප්‍රමාද වීම හෝ දුර්වල ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම, නැවත නැවත ප්‍රමාද වීම යනාදිය.

සහායකයකුගෙන් සමාව ඉල්ලන්නාක් මෙන්, විද්‍යුත් තැපෑලෙහි විධිමත් සමාව ඉල්ලීමක් පමණක් නොව, ඔබ වරදක් කර ඇති බව ඔබ දන්නා හැඟීමක් ද ඇතුළත් විය යුතුය. ඔබ ඔබේ ලොක්කාට දොස් පවරා තිත්ත නොවිය යුතුය!

ඊට අමතරව, මෙම ඊමේල් ඔබට අවංක ලෙසින් නිර්වචනය කළ යුතු හැසිරීම් නැවත නැවත නොකරන බවට සහතිකයක් ඇතුළත් විය යුතුය.

අධීක්ෂකයකු සමාව ගැනීමේ විද්යුත් තැපැල් ආකෘතියක්

නියමිත ආකාරයෙන් ඔබේ අධීක්ෂකගෙන් සමාව ඉල්ලීමට විද්‍යුත් තැපැල් අච්චුවක් මෙන්න, උදාහරණයක් ලෙස රැකියාව ප්‍රමාද වී ආපසු පැමිණි විට:

මහත්මයාණෙනි / මහත්මියනි,

මම ඔබගේ මේසය මත අද උදෑසන සභාගත කරන ලද මගේ වාර්තාවේ ප්රමාදාව ගැන සමාව ඉල්ලා සිටීම සඳහා මෙම කෙටි පණිවුඩයෙන් මම කැමැත්තෙමි. කාලගුණය මගින් මා අල්ලාගත් අතර මගේ ප්රමුඛතාවන් දුර්වල ලෙස සංවිධානය කෙරුනි. මෙම ව්යාපෘතියට මගේ වෘත්තීයමය හිඟකම ගැන මම අවංකවම කනගාටු වෙමි. මෙම හේතුව නිසා ඔබට ඇති වූ දුෂ්කරතාවන් මම දනිමි.

මම මගේ වැඩ කටයුතුවලදී ඉතාම කඩිසර ලෙස අවධාරණය කරමි. එවන් වෘත්තීමය පරතරයක් නැවත සිදු නොවනු ඇත.

අවංක,

[අත්සන]
කියවන්න  ඔබගේ කාර්යය ප්‍රසිද්ධ කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය මෙවලම වන ක්‍රියාකාරකම් වාර්තාව.