ස්නායු අධ්‍යාපනය පිළිබඳ හැඳින්වීම

Neuropedagogy යනු ස්නායු විද්‍යාව සහ අධ්‍යාපනය ඒකාබද්ධ කරන ආකර්ෂණීය විනයකි. මොළය ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය මත පදනම්ව ඉගෙනීම ප්‍රශස්ත කිරීම එහි අරමුණයි. මෙම පුහුණුවේදී, ඔබ ස්නායු අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන මූලධර්ම, ඉගෙනීමේ කුළුණු හතර සහ මොළයේ සංවිධානය සොයා ගනු ඇත. මෙම දැනුම ඔබට වඩාත් ඵලදායී පුහුණුවක් සැලසුම් කිරීමට උපකාර වනු ඇත, ඔබේ ඉගෙන ගන්නන්ගේ මතකය සහ නියැලීම උත්තේජනය කරයි.

Neuropedagogy යනු ස්නායු විද්‍යාව, මනෝවිද්‍යාව සහ අධ්‍යාපනය යන ඡේදනය වන විනයකි. ඇය මොළය ඉගෙන ගන්නා ආකාරය සහ ඉගැන්වීම සහ ඉගෙනීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම දැනුම භාවිතා කළ හැකි ආකාරය තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ස්නායු විද්‍යාවේ සොයාගැනීම් පරිවර්තනය කිරීමට ස්නායු අධ්‍යාපනය උත්සාහ කරයි ඵලදායී ඉගැන්වීමේ පිළිවෙත්.

ස්නායු විද්‍යාව යනු ස්නායු පද්ධතිය සහ මොළය අධ්‍යයනය කරන විෂයයකි. මොළය ක්‍රියා කරන ආකාරය, එය තොරතුරු සකසන ආකාරය, එය වර්ධනය වන ආකාරය සහ ඉගෙනීමත් සමඟ එය වෙනස් වන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට ඔවුන් උත්සාහ කරයි. ස්නායු විද්‍යාව මොළය සහ එය ක්‍රියා කරන ආකාරය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මොළයේ නිරූපණවල සිට සංජානන මනෝවිද්‍යාව දක්වා විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරයි.

ස්නායු අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන මූලධර්ම

Neuropedagogy ඉගෙනීම ප්රවර්ධනය කරන ප්රධාන මූලධර්ම කිහිපයක් මත පදනම් වේ. මෙම මූලධර්ම හඳුනා ගැනීමට සහ ඔබේ පුහුණුව වැඩිදියුණු කිරීමට ඒවා භාවිතා කළ හැකි ආකාරය තේරුම් ගැනීමට ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. එපමණක් නොව, මොළය සංවිධානය වී ඇති ආකාරය සහ මෙම සංවිධානය ඉගෙනීමට බලපාන ආකාරය ඔබ සොයා ගනු ඇත.

Neuropedagogy මොළය පිළිබඳ මෙම දැනුම ලබාගෙන එය ඉගැන්වීමට සහ ඉගෙනීමට යොදා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, නියැලීම, අභිප්‍රේරණය සහ ගැඹුරු ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කරන ඉගෙනුම් පරිසරයන් සැලසුම් කිරීමට මොළය පිළිබඳ අපගේ දැනුම භාවිතා කළ හැකි ආකාරය තේරුම් ගැනීමට එය උත්සාහ කළ හැකිය.

මෙම පුහුණුවේදී, ඔබ ස්නායු අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන මූලධර්ම සොයා ගනු ඇත. මොළය තොරතුරු සකසන ආකාරය, එය වර්ධනය වන ආකාරය සහ ඉගෙනීම සමඟ වෙනස් වන ආකාරය සහ ඔබේ පුහුණුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම දැනුම භාවිතා කළ හැකි ආකාරය ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ස්නායු අධ්‍යාපනය මගින් හඳුනාගත් ඉගෙනුමේ කුළුණු හතර ද ඔබ සොයා ගනු ඇත: අවධානය, ක්‍රියාකාරී නියැලීම, ප්‍රතිපෝෂණය සහ ඒකාබද්ධ කිරීම.

ඉගෙනීමේ කුළුණු හතර

Neuropedagogy ඉගෙනීමේ කුළුණු හතරක් හඳුනා ගනී: අවධානය, ක්රියාකාරී නියැලීම, ප්රතිපෝෂණ සහ ඒකාබද්ධ කිරීම. මෙම කුළුණු ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ ඔබේ පුහුණුවීම්වල ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔබට ඒවා භාවිතා කළ හැකි ආකාරය ඔබ සොයා ගනු ඇත. මොළය තොරතුරු සකසන ආකාරය සහ ඉගෙනීම පහසු කිරීම සඳහා මෙම දැනුම භාවිතා කළ හැකි ආකාරය ද ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

අවධානය ඉගෙනීමේ පළමු කුළුණයි. එය අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීම නොසලකා හරිමින් නිශ්චිත කාර්යයක් හෝ තොරතුරු වෙත අවධානය යොමු කිරීමේ හැකියාවයි. ඉගෙනීම සඳහා අවධානය අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ එය අපගේ සංජානන සම්පත් අදාළ තොරතුරු වෙත යොමු කරන බැවිනි.

ක්‍රියාකාරී නියැලීම ඉගෙනීමේ දෙවන කුළුණයි. එය ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියේදී ඉගෙන ගන්නාගේ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වයයි, උදාහරණයක් ලෙස ගැටළු විසඳීම, ප්‍රශ්න ඇසීම හෝ ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය සාකච්ඡා කිරීම. ක්‍රියාකාරී නියැලීම ගැඹුරු ඉගෙනීම සහ තොරතුරු දිගු කාලීනව රඳවා ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.

ප්‍රතිපෝෂණය ඉගෙනීමේ තුන්වන කුළුණයි. මෙය ඉගෙන ගන්නන්ට ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය හෝ අවබෝධය පිළිබඳව ලැබෙන තොරතුරු වේ. ප්‍රතිපෝෂණ මගින් ඉගෙන ගන්නන්ට ඔවුන්ගේ වැරදි තේරුම් ගැනීමට සහ ඒවා නිවැරදි කිරීමට ඉඩ සලසයි, එය ඉගෙනීම සහ වැඩිදියුණු කළ කාර්ය සාධනය ප්‍රවර්ධනය කරයි.

අවසාන වශයෙන්, තහවුරු කිරීම ඉගෙනීමේ සිව්වන කුළුණයි. නව තොරතුරු ඒකාබද්ධ කර දිගු කාලීන මතකයේ ගබඩා කරන ක්‍රියාවලිය මෙයයි. ඉගෙනීම සඳහා ඒකාබද්ධ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ එය තොරතුරු දිගු කාලීනව රඳවා ගැනීමට ඉඩ සලසන බැවිනි.

සාරාංශයක් ලෙස, මෙම පුහුණුව ඔබට ස්නායු අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් සහ ඉගැන්වීම සහ ඉගෙනීම වැඩිදියුණු කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙනු ඇත. ඔබ ගුරුවරයෙකු, පුහුණුකරුවෙකු, අධ්‍යාපන වෘත්තිකයෙකු හෝ සරලව ඉගෙනීමට උනන්දුවක් දක්වන අයෙකු වුවද, මෙම පුහුණුව ඔබට ඔබේ ඉගැන්වීමේ භාවිතයන් වැඩිදියුණු කිරීමට වටිනා මෙවලම් ලබා දෙනු ඇත.