ඔබ ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද:

මම ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් සමඟ මසකට 2000 € උපයමි

මෙවලම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ සමමුහුර්තකරණය

මෙම පාරිභෝගිකයා සතියකට ඩොලර් 4000 ක් උපයා ඇත (මම ඔබට සියල්ල විස්තරාත්මකව පෙන්වන්නම්)

ඔබේ සේවාදායකයා ඉලක්ක කිරීම, ප්‍රවේශය, වලංගු කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

කොන්ක්‍රීට් ලෙස, ක්‍රියාවලියේ පියවර, තාක්‍ෂණය සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය මසකට පැය කිහිපයක් පමණක් එය මත වැඩ කිරීමට ...

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →