න්‍යාය සාමාන්‍යයෙන්, අංශු ප්‍රමාණය විශ්ලේෂණය මඟින් විවිධ විෂ්කම්භයන් සහිත ධාන්යවල අනුපාතය සපයයි; මෙම විශ්ලේෂනය ස්ටෝක්ස්ගේ නියමයට අදාළව පෙරීමෙන් හෝ ජලයේ අවසාදිත කිරීමෙන් සිදු කළ හැක.

එකතුවක් සෑදෙන ධාන්‍ය ප්‍රමාණය සහ සංඛ්‍යාව අනුව, එම සමස්ථයන් දඩ, වැලි, බොරළු හෝ ගල් කැට ලෙස හැඳින්වේ. කෙසේ වෙතත්, දී ඇති සමස්ථයක් සඳහා, එය සමන්විත වන සියලුම ධාන්ය වර්ග සියල්ලම එකම මානයන් නොමැත.

මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ධාන්ය වර්ග කැදලි පෙරනයක් මත වර්ගීකරණය කර ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  NetVibes සමඟ අධීක්ෂණය කරන්න