සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ OpenClassrooms වාරික පුහුණුව

වැටුප් පත්‍රිකා සකස් කිරීම වැනි සාමාන්‍ය කාර්යයන් ඉටු කිරීමට වැටුප් කළමනාකරුවන් ඔවුන්ගේ වැටුප් මෘදුකාංග භාවිතා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, වැටුප් මෘදුකාංග ක්රියාත්මක කිරීම විවිධ පරිපාලන පෙට්ටි පිරවීමට සීමා නොවේ. මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ, වින්‍යාස කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ඇති විය හැකි දෝෂ හඳුනා ගැනීමට සහ වළක්වා ගැනීමට පියවරෙන් පියවර වැටුප් පද්ධතියක් වින්‍යාස කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→