ඔබ සිටින විට සන්නිවේදනය, එක්කෝ එය ගැන ලිඛිත සන්නිවේදනය ou වාචික, ඔබ පැහැදිලි සහ නිරවද්‍ය බවත් ඔබට පැවසීමට අවශ්‍ය දේ ප්‍රකාශ කිරීමටත් ඔබ සහතික විය යුතුය. ඵලදායී සන්නිවේදනයක් ඔබට සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට, ඔබේ අදහස් හොඳින් සන්නිවේදනය කිරීමට සහ අන් අය සමඟ ඔබේ සබඳතාව වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වේ. මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබේ ලිඛිත හා වාචික සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු කළ හැකි ක්‍රම කිහිපයක් දෙස බලමු.

ඔබේ ලිඛිත සන්නිවේදනය වැඩි දියුණු කරන්න

ලිවීමේදී, ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් සහ ඔවුන්ගේ අවබෝධය මට්ටම ගැන සිතීම වැදගත් වේ. ඔබේ අදහස් සහ අදහස් පැහැදිලි කිරීමට සරල, පැහැදිලි වචන සහ වාක්‍ය භාවිතා කරන්න. ඕනෑවට වඩා සංකීර්ණ වීම සහ විස්තර අතරමං වීමෙන් වළකින්න. හැකි නම්, ඔබ භාවිතා කරන නියමයන් සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ ගැන පර්යේෂණ කර ඒවා ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට පැහැදිලි බව සහතික කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.

එසේම, ඒවා භාවිතා කිරීමට පෙර ඔබේ පාඨ ශබ්ද නඟා කියවීමට උත්සාහ කරන්න. මෙය ඔබට නොපැහැදිලි වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ හඳුනා ගැනීමට සහ ඒවා වෙනස් කිරීමට උපකාරී වේ. ඔබට ඔබේ වැඩ කියවා ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දෙන ලෙස වෙනත් කෙනෙකුගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැක, එය ඔබේ ලිඛිත සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

ඔබේ වාචික සන්නිවේදනය වැඩි දියුණු කරන්න

යමෙකු සමඟ කතා කරන විට, ඔබ පැහැදිලි සහ නිශ්චිත බව සහතික කර ගැනීම වැදගත් වේ. සෙමින් කතා කරන්න, ඔබේ වචන හොඳින් උච්චාරණය කරන්න. සරල වචන භාවිතා කරන්න සහ තේරුම් ගැනීමට අපහසු විය හැකි සංකීර්ණ වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ වළක්වා ගන්න.

එසේම, අනෙක් පුද්ගලයාට ඇහුම්කන් දීම සහ ඔවුන්ගේ අදහස් හා අදහස් ප්රකාශ කිරීමට කාලය හා අවකාශය ලබා දීම වැදගත් වේ. ඔහුගේ දෘෂ්ටිකෝණයට හොඳින් සවන් දී ඔහුට සුදුසු පිළිතුරක් දීමට උත්සාහ කරන්න.

ඔබේ සිතුවිලි ප්රකාශ කිරීමට ශරීර භාෂාව භාවිතා කරන්න

ශරීර භාෂාව අන් අය සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ප්‍රබල මෙවලමකි. ඔබේ හැඟීම් සහ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට සහ ඔබ සවන් දෙන බව පෙන්වීමට ඔබට ශරීර භාෂාව භාවිතා කළ හැකිය.

උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට සිනහවකින් සහ ඔබට තේරෙන බව පෙන්වීමට ඔළුව වනන්න, නැතහොත් ඔබ උනන්දුව සහ හොඳින් සවන් දෙන බව පෙන්වීමට හිස නමා ඔබේ මුඛය විවෘත කරන්න. ඔබ සංවාදයේ යෙදී සිටින බව පෙන්වීමට ඔබට අභිනයන් සහ මුහුණේ ඉරියව් භාවිතා කළ හැකිය.

නිගමනය

අවසාන වශයෙන්, ඔබේ ලිඛිත සහ වාචික සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, ඔබ පැහැදිලි සහ නිරවද්‍ය බවත් ඔබට පැවසීමට අවශ්‍ය දේ ප්‍රකාශ කරන බවත් සහතික කළ යුතුය. සරල වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ භාවිතා කර ඔබ භාවිතා කරන නියමයන් ගවේෂණය කරන්න. සවන් දී ඔවුන්ගේ අදහස් සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අන් අයට කාලය සහ අවකාශය ලබා දෙන්න. අවසාන වශයෙන්, ඔබේ හැඟීම් සහ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට සහ ඔබ සවන් දෙන බව පෙන්වීමට ශරීර භාෂාව භාවිතා කරන්න.