ඉපදෙන්නgativité

ඔබට නින්දා කළ නොහැකි අක්රමිකතාව අවසන් කිරීමට ඔබට අවශ්ය සහ ඔබ එය නොදන්නේ කෙසේද?

ඍණාත්මක චිත්තවේගයන් අප හා අප වටා සිටින අයයි.

නෙගටිව්ටෝ නරක දවසක් බවට පත්කර ගැනීමට හැකි වන අතර පීඩකයකු, කාංසාවක් හෝ ඊටත් වඩා නරක විය හැකිය ...

මෙම හැඟීම්වලින් ඔබ යටපත් කර ගැනීමෙන් ඔබ කෝපයට පත් කර ඔබේ ජීවිතයේ ප්රීතිවීමට අවස්ථාවක් බය කරන්න, වෘත්තීය සහ පෞද්ගලික යන දෙකම.

ධනාත්මක ස්වභාවික පුද්ගලයන්ට වුවද, මෙම ඍණ ශක්තියෙන් නොලැබෙන කිසිවෙකුගේ ප්රතිරෝධය නොලැබේ.

දන්ත වෛද්යවරයෙකුගේ හමුවීමක්? මෙම සවස් යාමයේ සැලසුම් කළ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සමත්වීම සඳහා විභාගයක් අපගේ සිතුවිලි නරක අතට හැරෙන අතර මෙම තත්වයන් ඉක්මණින් කනස්සල්ලට පත්වේ.

තම හැකියාවන් සහ ආත්ම ගෞරවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අශිෂ්ටත්වය මඟ හැරීමට හැකි වීම.

විසඳුම අහසෙන් හෝ බාහිර ලෝකයෙන් වැටෙන්නේ නැත, එය ඔබ තුළ වේ.

තවදුරටත් රැඳී සිටින්න එපා, 4 min හි මෙම වීඩියෝව සොයා ගන්න, විසඳුම් සහ ඉඟි ඔබේ දෛනික ජීවිතයේ අහිතකර බලපෑම සීමා කරනු ඇති අතර, ඒ සියල්ලම, 5 ලක්ෂ්යයන් තුළ:

1) ස්තූතියි ඔබේ පෞද්ගලික හා වෘත්තීය හැකියාවන් සඳහා අත්යවශ්ය සම්පතක්!

2) සෘණ රළ : සෘණ තරංග වලින් ඔබව ආරක්ෂා කරන්න.

3) ආකර්ෂණය සෘණාත්මක සිතුවිලි අහිතකර ආකර්ෂණය කරයි.

4) බාහිරකරණය : එය ලිඛිතව පරිදි ලිඛිතව වාචික ලෙස විශ්වාස කිරීමට ඉඩ ඇති අතර එය ඉදිරියට ගෙන යාමට සහ පිටුව හරවන්න. ඔබට අහිමි වන මෙම ඍණාත්මක ශක්තීන් සියල්ල හිස් කිරීම ගැන සිතා බලන්න.

කියවන්න  වෙනත් අය දෙස බලන බිය-සටන් කිරීමට තිබෙන රහස කුමක්ද?

5) දෘශ්යකරණය : ධනාත්මක තත්වයන් සිතන්න. යම් ස්ථානයක්, භූ දර්ශනයක්, තත්වයක් ... ඔබේ පරිකල්පනය තුළ ඔබ අත්හැර දමා හොඳ දේ කරන්න.

ඔබේ සබඳතා සහ ඔබේ ආත්ම අභිමානය වර්ධනය කිරීම සඳහා දැවැන්ත සම්පතක් වීමට අමතරව ඔබේ යහපැවැත්ම ප්‍රමුඛතාවයකි.