මේක වීඩියෝවේ නොමිලේ එක්සෙල් නිබන්ධනය ඔබ සොයා ගනීවි කොන්දේසිගත හැඩතල ගැන්වීමේදී කාර්යයන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද උදාහරණයක් ලෙස, සම්පූර්ණ පේළියක් ඉස්මතු කිරීමට.

Ce නොමිලේ නිබන්ධනය “දත්ත ලැයිස්තු භාවිතා කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මෙවලම්” පා course මාලාවේ කොටසකි.
ඔබට ඇති ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීමට මම උපකාරක විවේකාගාරයේ සිටිමි.

හොඳ නිබන්ධනයක්!

 

 

 

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ සාමාජිකයෙකු වන්නේ කෙසේද?