මෙම පා course මාලාවේදී අපි ග්‍රහණ පිටුවක් සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ අද ඕනෑම ආකාරයක ව්‍යාපාරයක් සඳහා එය එතරම් වැදගත් වන්නේ මන්දැයි බලමු.

මම ඔබට පියවරෙන් පියවර උපදෙස් දෙන්නම්, එවිට මෙම කෙටි පුහුණුව අවසානයේ ඔබට ඔබේම ග්‍රහණ පිටු සාදා ඒවා ඔබේ ව්‍යාපාරයට අනුගත කර ගත හැක...

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  විශිෂ්ට 1 වන හැඟීම ඇති කරන්නේ කෙසේද - 30 'මාර්ගෝපදේශය