සෑම මසකම ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාව පරීක්ෂා කිරීම, එය ඇත්තෙන්ම ප්‍රයෝජනවත්ද? මෙය ප්‍රයෝජනවත් පමණක් නොව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිය. පේස්ලිප්ස් වල නිතර දක්නට ලැබෙන කැළඹිලි පිළිබඳ ඉතා දිගු ලැයිස්තුවක් තිබේ. අවාසනාවට එහි වැරදි ඔබ සිතනවාට වඩා පුළුල් ය. සේවකයින්ගෙන් තුනෙන් එකක් පවසන්නේ පසුගිය මාස 12 තුළ ඔවුන්ගේ වැටුප් ලේඛනයේ සාවද්‍ය බවක් තමන් දුටු බවයි. අ IFOP අධ්‍යයනය මෙම විෂය පිළිබඳව 2015 දී පවත්වන ලදී. එබැවින් මෙම ගැටළුවෙන් ඔබ පීඩාවට පත්වීමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබේ. ඔබේ මුදල් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට වසර තුනක් තිබේ. දෝෂයක් ඇති අවස්ථාවන්හිදී ඔබේ ගෙවීම් ලිවීම ඔබට ගෙවිය යුතු මුදල් නොගෙවීම හේතුවෙන්.

බොහෝ විට සිදුවන දෝෂ වලින් පටන් ගෙන ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රිකාව පරීක්ෂා කරන්න

ඔබගේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ ඔබ දැකීමට ඉඩ ඇති වැරදි කිහිපයක් මෙන්න. ඔහුගේ සෑම වැරැද්දක්ම අඩුපාඩුවක් වේ. සමහර අවස්ථාවල සැලකිය යුතු ලෙස මුදල් අහිමි වීම. ඔබේ ජ්‍යෙෂ් ity ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන වසර 10 ක් ගත වී ඇත්නම්. නැතිවූ මුදල් ප්‍රමාණය ගැන සිතා බැලීමට මම ඔබට ඉඩ දුන්නෙමි. ඔබගේ විශ්‍රාම වැටුප ගණනය කිරීම සඳහා කාලය පැමිණි විට සඳහන් නොකල යුතුය. විසිතුරු ගෙවීම් මත පදනම් වනු ඇත. සමහර සමාගම් ගරු නොකරයි සාමූහික ගිවිසුම් බලාත්මකයි.

පුළුල් විෂමාචාරයේ උදාහරණ කිහිපයක්

 • වැරදි අතිකාල අංක
 • නිවාඩු දින ගණන වැරදි ලෙස ගණනය කිරීම
 • මුළු දායකත්වය තක්සේරු කිරීම
 • ඔබේ වැටුප ගණනය කිරීමේදී ඔබේ ජ්‍යෙෂ් ity ත්වය සැලකිල්ලට නොගනී
 • වියදම් වාර්තා ප්‍රතිපූරණය කිරීමට අමතක කිරීම
 • සාමූහික ගිවිසුම අදාළ නොවේ
 • නිශ්චිත රෝගී නිවාඩු සඳහා නොපැමිණීම

විශේෂයෙන් සලකා බැලිය යුතු කරුණු ලැයිස්තුව

1)      සාමාන්ය තොරතුරු

 • ඔබේ සේවායෝජකයාගේ නම සහ ලිපිනය
 • NAF හෝ APE කේතය
 • ඔබේ සේවායෝජකයාගෙන් සමාජ ආරක්ෂණ දායක මුදල් එකතු කරන ශරීරය සහ එහි ගෙවීම් සිදුකරන අංකය
 • සේවා නියුක්ති කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වූ විට ගෙවන නිවාඩු කාලය සහ දැනුම් දීමේ කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන සාමූහික ගිවිසුමක් හෝ ශ්රම සංග්රහයේ විධිවිධාන මතක් කිරීම.
 • වැටුප් සහිත නිවාඩු කවුන්ටරය, ආර්ටීටී, රාත්‍රී වන්දි විවේකය ...
 • ඔබේ ගෙවීම් පත්‍රය දින නියමයක් නොමැතිව තබා ගැනීමට විවරණිකාව ඔබව දිරිමත් කරයි

2)      ඔබේ වැටුප ගණනය කිරීමේ අංග

 • ඔබේ නම සහ ඔබ දරන තනතුර
 • සාම්ප්‍රදායික වර්ගීකරණයට (M1, M2, OS5) ධූරාවලියට ළඟා වූ ස්ථානය සහ සංගුණකය සඳහන් කිරීම
 • ඔබේ ජ්‍යෙෂ් ity ත්වය
 • ඔබේ දළ වැටුපෙහි ප්‍රමාණය
 • මෙම වැටුප සම්බන්ධ වන දිනය හා වැඩ කළ පැය ගණන
 • වැටුප් ගෙවීමේ දිනය
 • සාමාන්‍ය අනුපාතයට ගෙවන පැය අතර වෙනස සහ එක් එක් කණ්ඩායම සඳහා අයදුම් කළ අනුපාතය සඳහන් කරමින් වැඩි වූ (රාත්‍රී පැය, අතිකාල, ඉරිදා, රජයේ නිවාඩු)
 • දළ වැටුප සඳහා වන අතිරේකවල වර්ගය සහ ප්‍රමාණය (ඔබට හිමි වන්නේ කුමක්දැයි සොයා බලන්න)
 • ප්‍රවාහන දීමනාවේ ප්‍රමාණය
 • සේවක හා සේවා යෝජකයාගේ දායකත්වයට යටත්ව වැටුප් අතිරේක වර්ගය සහ ප්‍රමාණය
 • සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වයන් වර්ගය සහ ප්‍රමාණය
 • ඔබගේ වේතනයෙන් කරන ලද සියලු අඩු කිරීම්වල වර්ගය සහ ප්‍රමාණය (විශේෂයෙන් ඔබ අසනීප නිවාඩු මත හෝ රැකියාවේ හදිසි අනතුරක් සිදුවුවහොත් ප්‍රවේශම් වන්න)
 • මෙම කාලය තුළ ඔබගේ නිවාඩු දින සහ වන්දි මුදල
 • ඔබ සම්බන්ධ රඳවා ගැනීමේ බද්දෙහි මුදල සහ අනුපාතය සහ මුදල් ආපසු ගැනීමට පෙර සහ පසුව ගෙවිය යුතු මුදල පිළිබඳ තොරතුරු
 • සියලු ගණනය කිරීම් වලින් පසුව සේවකයාට සැබවින්ම ලැබුණු මුදල

ඔබගේ ගෙවීම් පත්‍රිකාවේ කිසිසේත් නොපෙන්විය යුතු තොරතුරු

වැඩ වර්ජනයකට ඔබේ සහභාගීත්වය පෙන්වන වැටුප් ගෙවීමක් ඔබට ලබා දීම නීති විරෝධී ය. අපට ඔබගේ වෘත්තීය සමිති වරම වෙත යොමු විය නොහැක. පුද්ගලයන්ගේ සහ පුද්ගල හෝ සාමූහික නිදහස උල්ලං ing නය කරන ඕනෑම තොරතුරකට.