දත්ත විද්‍යාව: ඔබේ වෘත්තිය සඳහා ප්‍රධාන වත්කමකි

වර්තමාන ලෝකයේ දත්ත විද්‍යාව ප්‍රබල මෙවලමකි. එය සමාගම්වලට ඔවුන්ගේ දත්තවලින් නිශ්චිත වටිනාකමක් ලබා ගැනීමට උපකාර කරයි. ඔබ කළමනාකරුවෙකු හෝ සේවකයෙකු වුවද, දත්ත විද්‍යාවේ භාෂාව අවබෝධ කර ගැනීම ඔබට වඩාත් බුද්ධිමත් ප්‍රශ්න ඇසීමට සහ වඩා හොඳ තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ.

දත්ත විද්‍යාවේ මූලික කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමට පාඨමාලාවක්

LinkedIn Learning විසින් "Discovering Data Science: Understanding the Basics" නමින් පාඨමාලාවක් ඉදිරිපත් කරයි. කර්තෘ සහ වෘත්තීය පුහුණුකරු ඩග් රෝස් විසින් මෙහෙයවනු ලබන මෙම පාඨමාලාව දත්ත විද්‍යාව පිළිබඳ හැඳින්වීමකි. එය ඔවුන්ගේ වෘත්තිය බවට පත් කිරීමට අපේක්ෂා නොකරන නමුත් විශාල දත්ත සංකල්ප සහ පොදු මෙවලම් සහ ශිල්පීය ක්‍රම තේරුම් ගැනීමට කැමති අය සඳහා අදහස් කෙරේ.

ඔබේ විශාල දත්ත ව්‍යාපෘති සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කුසලතා

දත්ත එකතු කිරීමේ සහ වර්ග කිරීමේ වැදගත්කම අවබෝධ කර ගැනීමට මෙම පාඨමාලාව ඔබට උපකාර වනු ඇත. දත්ත සමුදායන් සූරාකෑම සහ ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත තේරුම් ගන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණයන් යෙදිය යුතු ආකාරය ද ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ඔබගේ විශාල දත්ත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙම කුසලතා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

දත්ත විද්‍යාව සමඟ ඔබේ වෘත්තිය පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම්ද?

මෙම පා course මාලාව අවසන් වන විට, දත්ත විද්‍යාවේ හැකියාවන් සහ සීමාවන් හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරය මෙහෙයවීමට අවශ්‍ය කුසලතා ඔබ ලබාගෙන ඇත. ඉතින්, දත්ත විද්‍යාව සොයා ගැනීමට සහ ඔබේ වෘත්තිය පරිවර්තනය කිරීමට ඔබ සූදානම්ද?

අවස්ථාව ලබා ගන්න: අදම ලියාපදිංචි වන්න