අපි නව තාක්‍ෂණයන්හි රසිකයින් හෝ වඩා සාම්ප්‍රදායික වුවත් නවෝත්පාදනය අපගේ දෛනික ජීවිතයේ හදවතයි. අප වටා ඇති සෑම වස්තුවක්ම නිර්මාණය කර ඇත්තේ අවශ්‍යතාවයක් හෝ අපේක්ෂාවක් සපුරාලීම සඳහා වන අතර, Walkman වැනි “වින්ටේජ්” නිෂ්පාදන පවා ඔවුන්ගේ කාලයේ නව්‍ය විය. ඩිජිටල් පැමිණීමත් සමඟ නවෝත්පාදනය වේගයෙන් වෙනස් වේ.

මෙම පා course මාලාවේදී, අපි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවක් යනු කුමක්ද සහ සමාගම තුළ එහි වැදගත්කම ගවේෂණය කරන්නෙමු. නව්‍ය නිෂ්පාදනයක් සංවර්ධනය කරන්නේ කෙසේද සහ නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය පරිවර්තනය කරන තාක්ෂණික දියුණුව ගැන ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද යන්න ද අපි බලමු. අවසාන වශයෙන්, අපි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවක කළමනාකරණය ගැන සාකච්ඡා කරමු, මන්ද නවෝත්පාදනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන දෙපාර්තමේන්තුවක් මෙහෙයවීමට නිශ්චිත කුසලතා අවශ්‍ය වේ.

මෙම පාඨමාලාව අවසානයේදී, නව්‍ය නිෂ්පාදනයක් එහි තාක්ෂණික, මානව සහ ආයතනික මානයෙන් සැලසුම් කිරීම අවබෝධ කර ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. ඔබ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවක් කළමනාකරණය කිරීමට කැමති නම්, මෙම පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීමට පසුබට නොවන්න!

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→