මෙම පා course මාලාව එක් හේතුවක් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා ගුරුවරයෙකු නොමැතිව තනිවම, නිවසේ ඉගෙනීමට සිදුවන පුද්ගලයින් සඳහා අදහස් කෙරේ. පළමුව, අපි යථාර්ථවාදී ඉගෙනුම් ඉලක්ක තැබීමට ඉගෙන ගනිමු. එවිට අපි අපගේ කාර්යයන් සැලසුම් කිරීමට සහ ඉගෙනීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී ක්රම ලැයිස්තුගත කිරීමට ඉගෙන ගන්නෙමු. ඉන්පසුව, සටහන් ගැනීම, කටපාඩම් කිරීම, කණ්ඩායම් වැඩ, ව්‍යාජ විභාග සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳ අපගේ දැනුම ප්‍රබෝධමත් කරන්නෙමු. කෙටි හා සරල සැසි 11 ක් ඇත. සටහන් ගන්න...

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →