මේක නොමිලේ නිබන්ධනය අපි සොයා ගනිමු වර්ඩ්ප්‍රෙස් ප්ලගිනය ඔබට ඉඩ දෙන වෘත්තීයවර්ඩ්ප්‍රෙස් සමඟ ඔබේ අලෙවිකරණය ස්වයංක්‍රීය කරන්න.

මෙම ප්ලගිනය ඕනෑම වෙබ් අඩවියකට අනුවර්තනය වේ, නමුත් එසේ වනු ඇත දැනටමත් හොඳ විද්‍යුත් තැපැල් දත්ත සමුදායක් සහ සමහර විට ඊමේල් මෘදුකාංගයක් ඇති අයට විශේෂයෙන් සිත්ගන්නා සුළුය, මොකද අපි ඒ ගැන බලන්න යනවා ස්වයංක්‍රීය අලෙවිකරණය...