නිරන්තරයෙන් ලෝකය සමඟ විකාශය, නව තාක්ෂණයන් සහ නව මෙවලම් වලට අනුවර්තනය වීම වැදගත් වේ. මෘදුකාංග සහ යෙදුම් අපගේ ජීවිතයේ වැදගත් අංගයක් වී ඇති අතර තරඟකාරීව සිටීමට ඒවා භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීම වැදගත් වේ. වාසනාවකට මෙන්, මෙම මෙවලම් භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට අපට උපකාර කළ හැකි නොමිලයේ විවිධ මාර්ගගත පුහුණු ඇත. මෙම ලිපියෙන් අපි විවිධ දේ ගැන කතා කරමු මෘදුකාංග සහ යෙදුම් ඒවා ප්‍රගුණ කිරීමට අපට උපකාර කළ හැකි සහ නොමිලේ පුහුණුව ලබා ගත හැකි ඒවාය.

 මෘදුකාංග සහ යෙදුම්

අපි දිනපතා භාවිතා කරන මෘදුකාංග සහ යෙදුම් බොහොමයක් තිබේ. වඩාත් බහුලව භාවිතා වන්නේ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Google Drive, Skype, Dropbox සහ web browsers ය. මෙම මෙවලම් වැඩ කිරීම, ගොනු හුවමාරු කිරීම සහ අන් අය සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. Instagram, Snapchat සහ WhatsApp වැනි ජංගම යෙදුම් ද තිබේ. නවීන තාක්ෂණයන් සමඟ යාවත්කාලීනව සිටීමට මෙම මෙවලම් භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීම වැදගත්ය.

නොමිලේ පුහුණුව ලබා ගත හැක

බහුලව භාවිතා වන මෘදුකාංග සහ යෙදුම් පිළිබඳ නොමිලේ පුහුණුවක් ලබා දෙන වෙබ් අඩවි කිහිපයක් තිබේ. Microsoft Office, Adobe Photoshop, Google Drive, Skype, Dropbox ගැන පුහුණුවීම් තියෙනවා. මෙම පාඨමාලා මාර්ගගතව ගත හැකි අතර ඔබට මෙම මෙවලම් තේරුම් ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට උපකාර කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. Instagram, Snapchat සහ WhatsApp වැනි ජංගම යෙදුම් තේරුම් ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට ඔබට උපකාර වන පාඨමාලා ද ඇත.

 නොමිලේ පුහුණුවේ ප්‍රතිලාභ

නොමිලේ මාර්ගගත පුහුණුව ලබා ගැනීමේ වාසි කිහිපයක් තිබේ. පළමුව, එය ඔබට නවීන තාක්‍ෂණ ලෝකයේ තරඟකාරීව තබා ගන්නා වටිනා කුසලතා සහ දැනුම ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. දෙවනුව, මෙම පුහුණුවීම් ඕනෑම වේලාවක සහ ඕනෑම තැනක ගත හැකි බැවින් ඉතා පහසු වේ. ඔබට සංචාරය කිරීමට හෝ පුද්ගල පන්තිවලට යාමට අවශ්‍ය නැත. අවසාන වශයෙන්, මෙම පාඨමාලා සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ වන අතර, එබැවින් ඔවුන්ගේ මාර්ග නොසලකා සෑම කෙනෙකුටම අනුගමනය කළ හැකිය.

නිගමනය:

අවසාන වශයෙන්, මෘදුකාංග සහ යෙදුම් අපගේ ජීවිතයේ වැදගත් අංගයක් වී ඇති අතර ඒවා භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීම වැදගත් වේ. වාසනාවකට මෙන්, ඒවා භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට අපට උපකාර කළ හැකි නොමිලේ පුහුණුවීම් තිබේ. මෙම පා courses මාලා මාර්ගගතව ගත හැකි අතර ඉතා ප්‍රායෝගික සහ ප්‍රවේශ විය හැකිය. නවීන තාක්‍ෂණ ලෝකයේ තරඟකාරීත්වයට පත් කරන වටිනා කුසලතා සහ දැනුම ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට උපකාර කළ හැකිය.