විශේෂයෙන් ඔබ ආරම්භකයකු නම්, පවර්පොයින්ට් 2019 මෘදුකාංගයේ මෙම කෙටි වීඩියෝව රසවිඳින්න. වාර්තාගත වේලාවකදී ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම්වලට ශෛලිය එක් කිරීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. පැහැදිලි හා නිරවද්‍ය ප්‍රගතියකින්, පෙළ පෙළක් පෙළගස්වා කේන්ද්‍රගත කරන්නේ කෙසේදැයි අපි පැහැදිලි කරමු. නවීන පෙනුමක් සඳහා ඔබේ වස්තු සමූහගත කර වර්ණ ශ්‍රේණි භාවිතා කරන්න. 

කියවන්න  වචනය | නවීන සාරාංශයක් සාදන්න