ඔබේ පවුලේ අය සමඟ ප්‍රංශයට පැමිණ ජීවත් වීමට ඔබ තීරණය කළ විට, ප්‍රංශ පාසලකට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය පියවරකි. ප්‍රංශයේ පාසල් කිහිපයක් තිබේ: තවාන් පාසල, ප්‍රාථමික පාසල, මධ්‍යම පාසල සහ උසස් පාසල. ඔබේ දරුවන් ප්‍රංශ පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්නේ කෙසේද?

ළදරු පාසලක හෝ ප්රාථමික පාසලක ලියාපදිංචි වීම

වයස අවුරුදු තුනේ සිට (ඇතැම් කොන්දේසි යටතේ අවුරුදු දෙකක්) බාලාංශයට ප්‍රවේශ විය හැකිය. එය අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය සඳහා වන පළමු පියවර නියෝජනය කරන අතර එය වයස අවුරුදු XNUMX සිට ප්‍රාථමික පාසලෙන් ආරම්භ වේ. Kindergarten කොටස් තුනකට බෙදා ඇත: කුඩා, මැද සහ විශාල කොටස. මෙම වසර තුන තුළ ළමයින් ඉගෙනීමේ අංශ පහක් අනුගමනය කරයි. මූලික පාසල සියලු දරුවන්ට අනිවාර්ය වේ.

ප්‍රංශ පුරවැසියන් සඳහා පාසල් ලියාපදිංචිය ඉතා සරල ය: ඔබ කළ යුත්තේ නගර ශාලාවට ගොස් අපේක්ෂිත ආයතනයෙහි ලියාපදිංචි වීම ඉල්ලීම පමණි. නමුත් පවුල දැන් ප්‍රංශයට සංක්‍රමණය වී ඇති දරුවන් සඳහා, ක්‍රියා පටිපාටි ටිකක් දිගු වේ.

ප්රංශ පාසලක දරුවකු ලියාපදිංචි කිරීම

ප්රංශයට පැමිණ ඇති දරුවා සාම්ප්රදායික පංතියකට ඇතුළත් වේ. ඔහු ප්රංශයේ සංචාරය කරන විට ඔහු ප්රංශ හා ශාස්ත්රීය ඉගෙනීම පාලනය නොකළ හොත්, ඔහු pedagogical පංතිය ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. අලුතෙන් පැමිණෙන සියලුම දරුවන්ට ප්රංශයේ පාසැලක පාසලට පැමිණීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අනෙකුත් දරුවන්ට සිදුවී ඇත.

ළදරු පාසලේ හෝ ප්රාථමික පාසැලට ඇතුල් වීම දෙමාපියන් විසින් හෝ දරුවාට නීත්යානුකූල වගකීම දරයි. ඔවුන් මුලින්ම නගරයට හෝ ගම්මානයේ නගර ශාලාවට පැමිණිය යුතු අතර, එම පාසලේ දරුවාට තම පන්තියට සුදුසු පන්තියට ඇතුල් වීමට පාසලෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතුය.

දරුවාගේ ජයග්රහණ ඇගයීම

ප්රංශයේ සිටින දරුවෙක් විශේෂඥ ගුරුවරුන් විසින් ඇගයීමට ලක් කරයි. ඔවුන් ප්රංශ සහ වෙනත් භාෂාවලින් තම දැනුම දැනගැනීමට උත්සාහ දරති. ඔහුගේ ශාස්ත්රීය හැකියාවන් ඔහුගේ පූර්ව භාෂාවෙන්ද තක්සේරු කරනු ලැබේ. අන්තිමේ දී, ගුරුවරුන් ඔවුන්ගේ ලිඛිත වචනයට හුරුවීම ඔවුන්ගේ මට්ටමේ විශ්ලේෂණය කරයි.

ලබා ගත් ප්රතිඵල අනුව, දරුවා පන්තියට හෝ ඒකකයට පැවරේ ඔහුගේ දැනුමට අනුවර්තනය වී ඇත සහ ඔහුගේ අවශ්යතා.

ශිෂ්යයාගේ පැවරුම

අලුතින් පැමිණෙන දරුවා ඔහුගේ වයස් සීමාව අනුව ළදරු හෝ ප්රාථමික පන්තියට පැවරී ඇත. තවාන් පාසැල අනිවාර්ය නොවේ. එහෙත් පාසල් අධ්යාපනය පිළිබඳ මූලික කරුණු සකස් කිරීම සහ දරුවා සමාජය තුළ වර්ධනය වීමට ඉඩ සලසයි.

අනිවාර්ය මූලික පාසලේ මට්ටමේ දී, දරුවා ප්රංශ භාෂාව තුල උසස් අධ්යාපනය හැදෑරීමට අවශ්ය වන අතර විශේෂිත ඒකකය ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.

ප්රංශ භාෂා පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

ප්රංශයට පැමිණි දරුවන්ට ප්රංශ භාෂා උපාධිය සමත් වීමට අවස්ථාව ලැබී තිබේ. ඩෙල්ෆ් ප්රාන්තය ඔවුන්ට වයස අවුරුදු අටේ දොළහක් පමණ විය හැකිය. අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ නිකුත් කරන නිල සහතිකයක් මෙයයි. ඔහු ලොව පිළිගත් අතර පේදුරු අධ්යයන සඳහා ජාත්යන්තර මධ්යස්ථානය විසින් පිරිනමනු ලබයි.

උසස් පාසලක හෝ උසස් පාසලක දරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

දරුවන් පිට පළාතකට පැමිණෙන විට ප්රංශ පාසලකට පිටරටින් එන දරුවන් යැවීම අනිවාර්ය වේ. එය නැවත ප්රංශයට හෝ පළමු ස්ථාපනය කිරීමක් නම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය පසුව වෙනස් විය හැකිය. ප්රංස භාෂාව කතා නොකොට දරුවන් බිහි කිරීම ළමුන්ගේ පාසැල් වලට අනුවර්තනය කිරීම විය හැකිය.

ශිෂ්ය ජයග්රහණය ඇගයීම

විදේශයන්ගෙන් එන සිසුන් සහ ප්රංශ පාසලකට බැඳීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් තවමත් තක්සේරු කර ඇත. ගුරුවරුන් ඔවුන්ගේ කුසලතා, දැනුම සහ ජයග්රහණ ඇගයීමට ලක් කරයි. එබැවින් දෙමාපියන් ජීවත් වන්නේ කස්නාම් යන ස්ථානයට ය.

උපදේශකයකුගේ මනෝවිද්යාඥයකු හමුවීමට පවුල සහ දරුවාට හමුවීමක් මගින් ලබා දෙනු ඇත. එය දරුවාගේ මාර්ගය විශ්ලේෂණය කර අධ්යාපනික ඇගයීමක් සංවිධානය කරනු ඇත. දරුවා ලැබීම සඳහා වගකිව යුතු ගුරුවරුන් වෙත ප්රතිඵල ගෙන එනු ලැබේ. ඔහුගේ ශාස්ත්රීය පැතිකඩ සහ ඔහුගේ මට්ටමට අනුවර්තනය වීමේ ඉඩ ප්රස්ථාව ඔහුගේ පැවරුම තීරණය කරනු ඇත. ඇය සෑම විටම පවුලේ නිවසේ සිටම සාධාරණ දුරකින් සිටියි.

ප්රංශ පාසලක ශිෂ්යයෙකු ලියාපදිංචි කරන්න

දරුවාට පවරා ඇති ලොකු පාසැලේ දෙමව්පියන් තම දරුවන් ලියාපදිංචි කළ යුතුය. එය විද්යාලයක් හෝ උසස් පාසලක් විය හැකිය. පාසැලේ හෝ ප්රංශ පාසලකට ඇතුල් වීමෙන් පසු දරුවා ප්රංශ භූමියට පැමිණිය යුතුය.

ලබා දෙන ලියකියවිලි ප්රති ආගමට අනුව වෙනස් විය හැකිය. IDs අවශ්ය නම්, වෙනත් ලියකියවිලි අපේක්ෂා කළ හැකිය. එම නිසා දරුවා බඳවා ගැනීමට පෙර අදාළ ආයතනය සමඟ කෙළින්ම විමසන්න.

ප්රංශයේ පාසැල් සිසුන්ගේ අධ්යාපනය

ඔහුගේ අධ්යාපන පසුබිම අනුව ශිෂ්යයාට විවිධ ඒකකවලට ගොස් හැක. ඔවුන්ගේ රටෙහි ලියාපදිංචි වූ ළමුන්ට පැමිණෙන සැතපුම් සිසුන් සඳහා ඉගැන්වීම් ඒකකයන් ඒකාබද්ධ කිරීමට හැකිවනු ඇත. ප්රංශ ජාතික පාසලට පැමිණීමට පෙර පාසැල් ගමනක් අනුගමනය නොකරන අය විශේෂයෙන් වෙන් වූ ඒකකයක් වෙත පිවිසෙනු ඇත.

ඉලක්කය සිසුන්ට වේගවත් හා ක්රමික ක්රමයට ඇතුළත් කිරීම. මේ සඳහා ගුරුවරුන් පාසලේ වසර අවසානයේදී නොව වසර පුරාම ශිෂ්යයා ඇගයීමට ලක් කරයි. එය වසර ගණනාවක් සඳහා එයට සහාය වීම සඳහා පුස්තකාල ඒකකය ඉගැන්වීම මගින් එය ප්රයෝජනවත් වේ. මේ නිසා පාසැලේ හෝ අඩු අධ්යාපනයක් සහිත පාසැල් ශිෂ්යයෙකුට ඔහුගේ පුහුණුව ප්රංශ භාෂාවෙන් සම්පූර්ණ කළ හැකිය.

16 වලට වඩා වැඩි යෞවන යෞවනයන් සඳහා පාසැල් අනිවාර්ය නැත. එබැවින් වෘත්තීමය, තාක්ෂනික හෝ සාමාන්ය උසස් පාසල් ඒකාබද්ධ කර ඒවාට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ වෘත්තීය ව්යාපෘතියකින් ප්රයෝජන ගත හැකිය.

ප්රංශ භාෂා අධ්යයන උපාධි

වයස අවුරුදු 12 ත් 17 ත් අතර තරුනයින්ට බාල වයස්කරුවන් මෙන් ප්රංශ හෝ කණිෂ්ඨ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැදෑරිය හැකිය. පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන පිළිබඳ ජාත්යන්තර මධ්යස්ථානය නිකුත් කරනු ලබන්නේ මෙම ඩිප්ලෝමාවයි.

නිගමනය කිරීම

ප්රංශයේ සිටින දරුවෙක් ප්රංශ පාසලක් සමඟ ඒකාබද්ධ විය යුතු බව පැහැදිලිය. මෙම බැඳීම පාසැල් හරහා පාසැල් අධ්යාපනයෙන් පාසැල් වල සිට උසස් පාසල දක්වා වලංගු වේ. දෙමව්පියන් නගර ශාලාවට පැමිණිය යුතු ලේඛන දැන ගැනීමට සහ සටහන් කිරීමට අවශ්ය ලියකියවිලි දැනගත යුතුය. ඒවා සාමාන්යයෙන් ඉතා විචල්යයි. ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ප්රියමනාප ප්රංශයේ පාසැලට ඇතුල් වීමට ඔවුන්ට හැකි වනු ඇත. ප්රංශයේ අලුතෙන් පැමිණි ළමුන් සඳහා නිශ්චිත ඒකක ඇත. ඔවුන් පාසලේ සාර්ථකත්වය සඳහා සෑම අවස්ථාවක්ම ලබා දෙයි.