සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ OpenClassrooms වාරික පුහුණුව

ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා, පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහ වෙළඳපල වෙනස්කම් වලට අනුවර්තනය වීමට සමාගම් නිරන්තරයෙන් පරිණාමය විය යුතුය. එබැවින් ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය සඳහා සෑම විටම අවශ්ය කුසලතා තිබීම වැදගත් වේ.

සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ සේවා පරිසරයට නිසි ලෙස ඒකාබද්ධ වීමට සහ ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යන වෘත්තීය ආකල්ප පෝෂණය කිරීමට ද එය ඉඩ සලසයි.

නිපුණතා කළමනාකරණය සඳහා නිතිපතා සේවක පුහුණුවක් අවශ්ය වේ.

මේ සඳහා විවිධ ආයතනවලින් අරමුදල් සපයන පාඨමාලා පිරිනමනු ලැබේ. ඒවා නිර්මාණය කර ඇත්තේ ව්‍යාපාර සහ සේවකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ය.

පුහුණු සැලැස්මට පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් වන අතර ඒවා බොහෝ දුරට ස්වකීය සම්පත් මගින් මූල්‍යකරණය කරනු ලබන අතර සමාගමේ කුසලතා කළමනාකරණය සඳහා වැදගත් මෙවලමක් වේ. අවශ්ය කුසලතා වර්ධනය තත්ත්වයට අනුරූප වන බව සහතික කරයි.

එබැවින්, පුහුණු සැලැස්ම පදනම් විය යුත්තේ සමාගමේ උපාය මාර්ග සහ සේවකයින්ගේ කුසලතා සංවර්ධන අවශ්‍යතා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් මත ය.

ඒ අතරම, නීති සම්පාදනයේ සහ නීතිමය බැඳීම්වල නිරන්තර වෙනස්කම් සමඟ කටයුතු කිරීම අවශ්ය වේ.

බාහිර පුහුණු ව්‍යාපෘති සඳහා මූල්‍ය විකල්පයන් විශ්ලේෂණය කිරීම සහ අයවැය ප්‍රශස්ත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

පරිපාලන කණ්ඩායම, සමාජ හවුල්කරුවන් සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කර, එවැනි ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සැපයුම් සම්පත් සහ පුහුණුව සහතික කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→