හායි,

Power BI Desktop ගැන මෙම හැඳින්වීමේදී, Power BI Desktop ස්ථාපනය කර දත්ත සමඟ වැඩ කරන ආකාරය මම පෙන්වන්නම්.

Power BI යනු කුමක්ද? Power BI යනු එකිනෙකට වෙනස් දත්ත මූලාශ්‍ර ගිල්වන, අන්තර්ක්‍රියාකාරී දෘශ්‍ය තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීමට එක්ව ක්‍රියා කරන මෘදුකාංග සේවා, යෙදුම් සහ සම්බන්ධක එකතුවකි.

පුහුණු අන්තර්ගතය

Power BI ඩෙස්ක්ටොප් එක
මොඩියුලය 1 Power BI ඩෙස්ක්ටොප් ස්ථාපනය කිරීම

මොඩියුලය 2 අපගේ පළමු උදාහරණය: දත්ත කට්ටලයක් ආයාත කිරීම සහ දෘශ්‍ය නිර්මාණය (ඔබේ!)

මොඩියුලය 3 Power BI ඩෙස්ක්ටොප් අතුරුමුහුණත හඳුන්වා දීම

මොඩියුල 4 විමසුම් සංස්කාරකයේ ඉදිරිපත් කිරීම සහ Power BI ඩෙස්ක්ටොප් වින්‍යාස කිරීම

විමසුම් සංස්කාරකය

මොඩියුල 5 ඔබේ දත්ත පිරිසිදු කිරීම සහ සකස් කිරීම (දත්ත කට්ටලය)

මොඩියුලය 6 තීරු වල Pivots භාවිතා කිරීම

මොඩියුලය 7 බෙදීම

මොඩියුල 9 වගු අතර සැලැස්මක් නිර්මාණය කිරීම

මොඩියුලය 10 ඉදිරියට යන්න (DAX භාෂාව, දෘශ්‍ය වාර්තා නිර්මාණය, Power BI pro)

 

Power BI Desktop යනු a නොමිලේ යෙදුම එය දේශීය පරිගණකයක ස්ථාපනය කර දත්ත වෙත සම්බන්ධ කිරීමට, එය පරිවර්තනය කිරීමට සහ එය දෘශ්‍යමාන කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. Power BI Desktop සමඟින්, ඔබට විවිධ දත්ත මූලාශ්‍ර කිහිපයකට සම්බන්ධ කර ඒවා දත්ත ආකෘතියකට ඒකාබද්ධ කළ හැකිය (එය ආකෘතිකරණය ලෙස හැඳින්වේ).

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  සේවක නියෝජිත ආයතන කළමනාකරණය කරන්න