විස්තර

ඔබ නිවැරදි ප්‍රශ්න ඔබෙන්ම අසන්නේ නම් ආරම්භයක් නිර්මාණය කිරීම වේගවත් කළ හැක. මෙහි යෝජිත ප්‍රවේශය වන්නේ ආරම්භක 6කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සඳහා වසර 400ක සහායක සංශ්ලේෂණය වන අතර සාර්ථකත්වය සහ අසාර්ථකත්වය අත්විඳ ඇති බොහෝ ආරම්භකයන්ගේ පොදු "ඩීඑන්ඒ" අධ්‍යයනය කරන ලද "ආරම්භක ජෙනෝම්" වාර්තාවේ නිගමන මත පදනම් වේ.

වොලෝනියාවේ මයික්‍රොසොෆ්ට් නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක (ඔහුගේ “බූස්ට්කැම්ප්” වැඩසටහන සඳහා ව්‍යවසායකයින්ට ලබා දෙන සේවාවලින් 2010 දී හොඳම ලෝක එම්.අයි.සී. ලෙස තේරී පත් විය) බෙන් පික්වාර්ඩ් ඔබේ ව්‍යාපෘතියේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රවේශයක් මෙහි ඉදිරිපත් කරයි:

- පරාවර්තනය සඳහා න්‍යායාත්මක රාමුව, සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධාන මානයන් 5 ක්

- පාන් / නිෂ්පාදන

- සේවාදායකයින්

- කණ්ඩායම

- ව්‍යාපාර ආකෘතිය (සහ පී ඇන්ඩ් එල් බියර් පෙට්ටි)

- අරමුදල් සැපයීම

- තාරුණ්‍යය

- කෙට්ටු