මගේ Google ක්‍රියාකාරකම් සහ බාලවයස්කරුවන්

දරුවන් මේ දිනවල අන්තර්ජාලය තුළ වැඩි වැඩියෙන් කාලය ගත කරමින්, ඔවුන්ගේ සබැඳි පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කරයි. "My Google Activity" වැනි සබැඳි සේවාවන් ළමුන්ගේ භාවිතය ද වැඩි විය හැක ඔවුන්ගේ සබැඳි පෞද්ගලිකත්වයට ඇති අවදානම්. මෙම ලිපියෙන් අපි "මගේ Google ක්‍රියාකාරකම" බාලවයස්කරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට බලපාන්නේ කෙසේද සහ අන්තර්ජාලය හරහා තම දරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට දෙමාපියන්ට ගත හැකි පියවර මොනවාදැයි සොයා බලමු.

අන්තර්ජාලය හරහා බාලවයස්කරුවන් සඳහා පුද්ගලිකත්ව අවදානම්

ඉලක්කගත වෙළඳ දැන්වීම් ලබා දීම සඳහා ඔවුන්ගේ පුද්ගලික දත්ත භාවිතා කරන සබැඳි දැන්වීම්කරුවන් විසින් ළමයින් බොහෝ විට ඉලක්ක කර ගනී. ළමයින් සයිබර් හිරිහැර කිරීම්, මාර්ගගත හිරිහැර කිරීම් සහ වෙනත් මාර්ගගත අපයෝජනයන්ට ගොදුරු විය හැකිය.

මීට අමතරව, දරුවන්ට ඔවුන්ගේ පුද්ගලික තොරතුරු හෙළි කිරීමේ අවදානම සම්පූර්ණයෙන් වටහා නොගත හැකි අතර, ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය අවදානමට ලක් කළ හැකිය. “මගේ Google ක්‍රියාකාරකම්” දරුවන්ගේ සබැඳි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරයි, එමඟින් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික දත්ත හෙළිදරව් විය හැකිය.

මෙම අවදානම් පිළිබඳව දෙමාපියන් දැනුවත් වී තම දරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය අන්තර්ජාලයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගැනීම වැදගත් වේ.

මගේ Google ක්‍රියාකාරකම් බාලවයස්කරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට බලපාන ආකාරය

“මගේ Google ක්‍රියාකාරකම්” යනු සෙවීම්, බ්‍රවුස් කිරීමේ ඉතිහාසය සහ යෙදුම් භාවිතය ඇතුළු පරිශීලකයින්ගේ සබැඳි ක්‍රියාකාරකම් එකතු කිරීමට සහ වාර්තා කිරීමට Google හට ඉඩ දෙන සේවාවකි. මෙම තොරතුරු පරිශීලකයා සඳහා වෙළඳ දැන්වීම් සහ සෙවුම් ප්‍රතිඵල පෞද්ගලීකරණය කිරීමට භාවිතා කළ හැක.

කෙසේ වෙතත්, "My Google Activity" ළමුන්ගේ භාවිතය ඔවුන්ගේ සබැඳි පෞද්ගලිකත්වය වැඩි කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, දරුවකු සංවේදී හෝ පුද්ගලික මාතෘකා ගැන සොයන්නේ නම්, “මගේ Google ක්‍රියාකාරකම්” මෙම තොරතුරු පටිගත කළ හැකි අතර, එය ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය අනතුරේ හෙළයි.

එපමනක් නොව, "මගේ Google ක්‍රියාකාරකම්" මෙම තොරතුරු දැන්වීම්කරුවන් වැනි තෙවන පාර්ශ්ව සමග ද බෙදා ගත හැක, එමඟින් දරුවාගේ පුද්ගලික දත්ත අවදානමට ලක් විය හැක.

එබැවින් “මගේ Google ක්‍රියාකාරකම්” භාවිතය සීමා කිරීම ඇතුළුව තම දරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ඔන්ලයින් ආරක්ෂා කිරීමට දෙමාපියන් පියවර ගැනීම වැදගත් වේ.

අන්තර්ජාලය හරහා දරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

අන්තර්ජාලය හරහා තම දරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට දෙමාපියන්ට ගත හැකි පියවර කිහිපයක් තිබේ. මෙන්න වඩාත් වැදගත් පියවර කිහිපයක්:

  • පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීම සීමා කිරීමට පුද්ගලික බ්‍රවුසින් මාදිලියක් හෝ දැන්වීම් අවහිර කරන්නෙකු සහිත බ්‍රවුසරයක් භාවිතා කරන්න
  • භාවිතය සීමා කරන්න "මගේ Google ක්‍රියාකාරකම්" නැතහොත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්රිය කරන්න
  • ශක්තිමත් මුරපද සෑදීම සහ සංවේදී පුද්ගලික තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමෙන් වැළකීම වැනි හොඳ සබැඳි රහස්‍යතා භාවිතයන් ඔබේ දරුවාට උගන්වන්න
  • ඇතැම් අඩවි හෝ යෙදුම් වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට මාපිය පාලන මෘදුකාංග භාවිතා කරන්න

මෙම පියවර ගැනීමෙන්, මාපියන්ට අන්තර්ජාලය හරහා තම දරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට උදවු කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, අධික ලෙස අධීක්‍ෂණය කිරීම දෙමාපිය-ළමා සම්බන්ධතාවයට සහ දෙමාපියන් කෙරෙහි දරුවාගේ විශ්වාසයට ද හානි කළ හැකි බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය.

අන්තර්ජාලය හරහා තම දරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට දෙමාපියන්ට උපදෙස්

ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයට හානියක් නොවන පරිදි අන්තර්ජාලය හරහා තම දරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට දෙමාපියන්ට අනුගමනය කළ හැකි උපදෙස් කිහිපයක් තිබේ. මෙන්න වඩාත් වැදගත් උපදෙස් කිහිපයක්:

  • අන්තර්ජාලය හරහා පුද්ගලික තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමේ අවදානම ගැන ඔබේ දරුවා සමඟ කතා කරන්න, නමුත් ඔවුන් බිය ගැන්වීමෙන් හෝ ඔවුන් නිරන්තරයෙන් නරඹන බවක් හැඟවීමට සැලැස්වීමෙන් වළකින්න
  • අවශ්‍ය දේ පමණක් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් සහ හැකිතාක් පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීම සීමා කිරීමෙන් ඔබේ දරුවාගේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරන්න
  • ඔබේ දරුවා සබැඳි රහස්‍යතා ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කර, මාපිය පාලන මෙවලම් භාවිත කරන ආකාරය සහ සබැඳි අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටින ආකාරය ඔවුන්ට ඉගැන්වීම
  • මාපිය පාලන මෙවලම් අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න සහ ඔබේ දරුවාගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට ඒවා භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න
  • සබැඳි පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ඔබේ දරුවාගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට සහ අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත් වන්න

මෙම ඉඟි අනුගමනය කිරීමෙන්, දෙමාපියන්ට තම දරුවන් සමඟ විශ්වාසනීය සබඳතාවක් පවත්වාගෙන යන අතරම අන්තර්ජාලය හරහා ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කළ හැකිය.