මානසික ආතතිය පාලනය / මානසික ආතතිය වළක්වා ගත හැකි 5 යතුරු

ඔබේ දිනපතා ආතතියෙන් නිරාවරණය වීමෙන් නිරන්තරයෙන් පෝෂණය වී තිබේද? කළමනාකාරිත්වයේ කේ. දූෂණය හා දූෂණය නිසා එය ඔබට දරාගත නොහැකිය.

ඕනෑම වේලාවක ඔබේ අඩිපාර නැති කර ගත හැකි මෙම අනාරක්ෂිතභාවයේ ප්‍රකාශනය: දහඩිය දෑත්, රතු මුහුණ, මතකය නැතිවීම, භීතික ප්‍රහාර පවා. ඔබේ ඉහළ නිලධාරීන් ඉදිරියේ වැදගත් වාචික ඉදිරිපත් කිරීමක්? වැදගත් සේවාදායකයින් සමඟ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් හෝ රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්? නැතහොත් ඔබේ දෛනික වැඩ පවා ... ඔබව "ආතතියට" පත් කරන සහ ඔබේ වත්කම් නැති කර ගැනීමට හේතු වන බොහෝ අවස්ථා.

එය හැසිරවීමට ආකාරය ඉගෙන ගන්න 3 විනාඩියේ මෙම වීඩියෝව ඔබට ලබා දෙන බාර්කීජි උපදෙස් වලට ස්තූතියි. ඔබට අත්විඳිය හැකි අපහසුතා තත්ත්වයන් වඩා හොඳින් පාලනය කිරීමට ඔබට හැකි වීඩියෝවක්.

මෙම වීඩියෝව තුළ ඔබට වඩාත් හොඳින් හැසිරවිය හැකි ආකාරය ඉගෙන ගැනීමෙන් ආතතියෙන් වැළකී සිටීමට උපකාරි වන ඉඟි සහ උපදෙස් සොයා ගනීවි. ඒ සියල්ලම, 5 කරුණු වලදී:

1සවන් දීම ඔබේ මානසික පීඩනය ගැන හොඳින් අවබෝධ කරගන්න

2) තර්ජන එය සැබවින්ම පවතින්නේද? ඔබේ මනස සිතන්නේ කොහෙන්ද?

3) සතුටු වන්න : ඔබේ මොළයට යන්නට අවශ්ය නම් එහි පීඩන තත්වය ක්රීඩා බවට පත් කරන්න! ඔව් ඒක පුළුවන් ...

4) කියන්න එපා කියලා දැනගන්න ඉගෙන ගන්න ඔබේ සීමාවන් සකස් කරන්න ඔබ වටේට ඔවුන් ගැන ඇසීමි.

5) Vos හැඟීම් : සැහැල්ලු ලෙස හැසිරීමට සහ ඔවුන් වෙතට යාමට සූදානමින් සිටින්න.

දැන් විශ්වාස කරන්න, නිදහස් කරගන්න.