මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් වශයෙන්, අපට සිහිය භාවනාව මුණගැසුණේ අනුනාද කිරීමේ මාර්ගයක්, තමා සමඟ මොහොතක්, හුස්මක්, අපව රැකබලා ගැනීමේ මාර්ගයක් ලෙස, අන් අයව වඩා හොඳින් රැකබලා ගැනීමේ මාර්ගයක් ලෙස ය. ජීවිතය, මරණය, මනුෂ්‍යත්වය, අනිත්‍ය, සැකය, බිය, අසාර්ථකත්වය... අද කාන්තාවන්, වෛද්‍යවරු, අපි එය ශිෂ්‍යයන්ට ඉගැන්වීම තුළින් ලබා දී තිබෙනවා.

වෛද්‍ය විද්‍යාව වෙනස් වන නිසා අද සිටින සිසුන් හෙට වෛද්‍යවරුන් වනු ඇත. තමා ගැනත්, අනුන් ගැනත්, ලෝකය ගැනත් සැලකිල්ලක් දැක්වීමේ හැඟීමක් ඇති කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නිසා, පීඨය තමන්ගෙන්ම ප්‍රශ්න කරයි.

මෙම MOOC තුළ, ඔබ වෛද්‍ය සිසුන්ගේ අත්දැකීම් මත පදනම්ව රැකවරණයේ සිට භාවනාව දක්වා හෝ භාවනාවේ සිට රැකවරණය දක්වා මෙම මාර්ගය සොයා ගනු ඇත.

මේ අනුව, අපි කථාංගයෙන් කථාංගය ගවේෂණය කරන්නෙමු

  • උපස්ථාන කරන්නන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රහාරයට ලක්ව රෝහල් පද්ධතිය දෙදරුම්කන මොහොතක අනුන් රැක බලා ගැනීමට තමන්ව බලාගන්නේ කෙසේද?
  • වෙළුම් පටි සංස්කෘතියක සිට ජීවන සම්පත් රැක බලා ගන්නා සත්කාර සංස්කෘතියකට මාරු වන්නේ කෙසේද?
  • විශේෂයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී, තනි තනිව සහ සාමූහිකව රැකවරණය පිළිබඳ හැඟීම පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද?

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  06| CRPE පිහිටුවා ඇත්තේ කුමන ආකාරවලින්ද?