මගේ සේවකයෙක් මට කතා කර ඇත්තේ ඔහුගේ දරුවාට උණ ඇති බැවින් ඔහුට රැකියාවට පැමිණිය නොහැකි බව දැනුම් දීමටය. මේ හේතුව නිසා ඔහුට නිශ්චිත නිවාඩු සඳහා හිමිකම් තිබේද? නැත්නම් ඔහු වැටුප් සහිතව නිවාඩු ගත යුතුද?

යම් යම් කොන්දේසි යටතේ, ඔබේ රෝගී දරුවා රැකබලා ගැනීම සඳහා ඔබේ සේවකයා නොපැමිණිය හැකිය.

දරුවාගේ සෞඛ්‍යය හා වයසෙහි බරපතලකම මත පදනම්ව, ඔබේ සේවකයාට පිරිමි හෝ ගැහැණු වේවා වසරකට දින 3 සිට 5 දක්වා නොපැමිණීමෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකිය, නැතහොත් දීර් activity කාලයක් ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට බාධා කිරීමට අවශ්‍ය නම්, දෙමාපියන්ගේ පැමිණීම සඳහා පිටත්ව යාම. .

වයස අවුරුදු 16 ට අඩු රෝගී හෝ තුවාල වූ දරුවෙකු රැකබලා ගැනීම සඳහා ඔබේ සෑම සේවකයෙකුටම වසරකට දින 3 ක නොගෙවූ නිවාඩු වලින් ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි අතර ඔවුන් වගකිව යුත්තේ කාටද? ශ්‍රමය, කලාව එල්. 1225-61). අදාළ දරුවා වසරකට අඩු නම් හෝ සේවකයා අවම වශයෙන් අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන් 3 දෙනෙකු රැකබලා ගන්නේ නම් මෙම කාල සීමාව වසරකට දින 16 දක්වා වැඩි කෙරේ.

රෝගී දරුවන් සඳහා මෙම දින 3 නොපැමිණීමේ වාසිය කිසිදු ජ්‍යෙෂ් ity ත්ව කොන්දේසියකට යටත් නොවේ.

ඔබේ සාමූහික ගිවිසුම සඳහා උපදෙස් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.