රොසෙට්ටි ස්ටෙෆාන් මහතා විසින් පිරිනමන විවිධ පුහුණු වීඩියෝ දර්ශන විශිෂ්ට තත්ත්වයේ පවතී. ප්‍රායෝගික අවස්ථා ගණනාවක් විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කෙරේ. යූ ටියුබ් හි ඔහුව අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට බොහෝ දේ ඉගෙන ගැනීමටත් ඔබේ කුසලතා ඉතා ඉක්මණින් වර්ධනය කර ගැනීමටත් හැකි වනු ඇත.

පිරික්සුම් කොටු වැනි පෝරම ක්ෂේත්‍ර හරහා නිරවද්‍ය සහ මඟ පෙන්වන ප්‍රතිචාර රැස් කිරීමට ඡන්ද විමසීමක් හෝ ප්‍රවර්ධන සමීක්ෂණයක් පවත්වන්න. මෙම පුහුණුවේදී, විවෘත දොරටු මත සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා අපි සමාගමක ප්‍රවර්ධන තැපෑලක් අවබෝධ කර ගනිමු. ගතික ප්‍රතිචාර කූපනයක් මඟින් සමීක්ෂණයට සරලව සහභාගී වීමට ලබන්නන් දිරිමත් කිරීමට නිකුත් කරන සමාගමට ඉඩ සලසයි. තේරීම්වල පතන ලැයිස්තුව මෙන්ම පිරික්සුම් කොටු පහසු කිරීම සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු සපයයි… 

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →