යාන්ත්‍ර විද්‍යාව මඟින් ව්‍යවහාරික බලවේගවලට අනුව ශරීරවල ගතික පරිණාමය දැන ගැනීමට හැකි වන නමුත්, ක්ෂේත්‍රය ප්‍රමාණවත් ලෙස ප්‍රතිරෝධී වන බවත්, මුලින් අපේක්ෂා කළ ජීවිතයට ගරු කරන බවත් සහතික කිරීමට එය හැකි වේ. මෙම ප්‍රමාණ ගණනය කිරීම් අධ්‍යයනය කරන ලද වසම තුළ ඇති විරූපණයන් සහ බලය බෙදා හැරීම පිළිබඳ දැනුම හරහා ගමන් කරයි. මෙය පද්ධතියේ හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන සීමාවන් පිළිබඳ සංකල්පයට මග පාදයි. මෙම පාඨමාලාව අනුගමනය කිරීමෙන් පසු, ඔබට ව්‍යුහාත්මක ගණනය කිරීමේ කේතවල භාවිතා කරන සූත්‍ර තේරුම් ගැනීමට සහ අදාළ කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත. ප්රත්යාස්ථ වසම තුළ වැඩ කරන සරල මූලද්රව්ය ප්රමාණය කිරීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  එක්සෙල් පවර් යූසර් දත්ත සමුදාය - ඔබේ හිස ජලයෙන් ඉවතට ගන්න