ටැගය: පුද්ගලික හා වෘත්තීය සංවර්ධන නිදහස් පුහුණුව

Coursera හි Machine Learning සමඟින් ඔබේ වෘත්තිය ඉහළ නංවන්න

ඔබේ වෘත්තිය පරිවර්තනය කරන පුහුණුව යන්ත්‍ර ඉගෙනීම ගැන ඔබ අසා ඇති අතර ඔබ...

තව කියවන්න

Coursera හි තාක්ෂණික සහාය පුහුණුව සොයා ගන්න

"තාක්ෂණික සහය මූලික" මාර්ගගත පුහුණුව තෝරා ගන්නේ ඇයි?...

තව කියවන්න

සෑම කෙනෙකුටම AI: Coursera සඳහා ඔබේ සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය

Coursera හි "සියල්ලන්ටම AI" සොයා ගන්න ඔබ කුතුහලයෙන් සිටිනවාද...

තව කියවන්න

මෙම නොමිලේ MOOC සමඟ ගැඹුරු ඉගෙනීම වෙත කිමිදෙන්න

Andrew Ng The MOOC සමඟ ගැඹුරු ඉගෙනීමේ මූලික කරුණු ඉගෙන ගන්න “ස්නායු ජාල සහ ගැඹුරු...

තව කියවන්න

රූප ලක්ෂණ පිළිබඳ නොමිලේ පුහුණුව

ලොවක රූප සැකසුම් ඛණ්ඩනය සහ චරිතකරණය වෙත කිමිදෙන්න...

තව කියවන්න

edX හි IMF සමඟ ප්‍රධාන බදු කළමනාකරණය

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ බදු ආදායම් ප්‍රශස්ත කිරීම ගෝලීය ආර්ථික පරිසරය තුළ කළමනාකරණය...

තව කියවන්න

ජෝර්ඩන් බෙල්ෆෝර්ට් විසින් "මගේ ක්‍රමයේ රහස්"

ජෝර්දාන් බෙල්ෆෝර්ට්ට අනුව සාර්ථකත්වයේ රහස් හෙළිදරව් කිරීම "මගේ රහස් පිළිබඳ ...

තව කියවන්න

දත්ත විද්‍යාව: සම්බන්ධිත වස්තු සඳහා මාර්ගෝපදේශය

සම්බන්ධිත වස්තූන් සඳහා දත්ත විද්‍යාව හැඳින්වීම තාක්‍ෂණය...

තව කියවන්න

සිනමාවේ විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය: නිහඬ විප්ලවයක්

සිනමාව හරහා Big Data සොයාගැනීම අපි හරහා Big Data හි සිත් ඇදගන්නාසුළු ලෝකයට කිමිදෙමු...

තව කියවන්න

කාල ශ්‍රේණි විශ්ලේෂණය සහ ආකෘති නිර්මාණය

කාල ශ්‍රේණිය විකේතනය කිරීම: ගතික දත්ත ලෝකයේ ප්‍රධාන වත්කමකි,...

තව කියවන්න

ප්‍රධාන රේඛීය පුරෝකථන ආකෘති

දත්ත ආකෘතිකරණය පිළිබඳ සොයාගැනීම සහ ප්‍රවීණත්වය දත්ත බවට පත්ව ඇති ලෝකයක...

තව කියවන්න
පැටවීම

පරිවර්තනය

පරිවර්තනය