ටැගය: එක්සෙල් නොමිලේ පුහුණුව

නොමිලේ නිබන්ධනය: Excel සමඟ ඉක්මනින් කාලසටහන් ඇතුළත් කරන්න

මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෙල් යනු ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමක් වන අතර බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රතික්ෂේප කර නොමැත.

තව දුරටත් කියවන්න

නොමිලේ ආරම්භ කිරීම Excel නිබන්ධනය: මූලික කරුණු සොයා ගැනීම හෝ සංශෝධනය කිරීම

මෙම නොමිලේ Excel වීඩියෝ නිබන්ධනය තුළ එය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. - මායිම් නිර්වචනය කරන්න - ඔබේ ...

තව දුරටත් කියවන්න
පැටවීම

පරිවර්තනය

පරිවර්තනය