වර්ගය: වෙබයේ

Canva හි විශිෂ්ටත්වය සඳහා ඔබේ මාර්ගෝපදේශය

Canva සමඟ ආරම්භ කරන්න: අතුරුමුහුණත සහ මූලික කරුණු සමාජ ජාල සහ...

තව කියවන්න

සේවා යෝජකයින්, ඔබේ සේවකයින්ගේ දත්ත සුරක්ෂිත කරන්න!

සේවකයින් සඳහා දත්ත සුරක්ෂිතතාවයේ වැදගත්කම ඩිජිටල් යුගයේ, ...

තව කියවන්න

IP ලිපිනය හරහා ලුහුබැඳීමෙන් ඔබව ආරක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද

IP ලිපිනයෙන් ලුහුබැඳීම සහ එහි අභියෝග IP ලිපිනයෙන් ලුහුබැඳීම ක්‍රමයක්...

තව කියවන්න

අද්විතීය හඳුනාගැනීම් සමඟින් මාර්ගගත ලුහුබැඳීම: අභියෝග සහ පූර්වාරක්ෂාවන්

අද්විතීය හඳුනාගැනීම් හරහා මාර්ගගත ලුහුබැඳීම අවබෝධ කර ගැනීම සමඟ අමුත්තන් ලුහුබැඳීම පරිණාමය වී ඇත...

තව කියවන්න

සබැඳි අන්තර්ගතයේ අද්විතීය සබැඳි ලුහුබැඳීමෙන් ආරක්ෂා වන්න

අනන්‍ය සබැඳි ලුහුබැඳීම සහ එය ක්‍රියා කරන ආකාරය තේරුම් ගැනීම අද්විතීය සබැඳි ලුහුබැඳීම යනු...

තව කියවන්න
පැටවීම

පරිවර්තනය

පරිවර්තනය