ඔබගේ ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට ඔබේ සාර්ථක මට්ටම වේගවත් කරන්න

දැන් ඔබට සාර්ථක වීමට හැකි වන පරිදි, තවත් වැදගත් කරුණක් තිබේ: ඔබේ ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීම.

කුමක් සඳහාද? ඔබගේ ව්යාපෘතිවල සාර්ථකත්වය පිළිබඳ අවස්ථා වැඩි කිරීම.

අප සියලු දෙනා දන්නවා, ඔබේ ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීම පහසු කාර්යයක් නොවේ. ඒ සඳහා අපට ඒවා හොඳින් වටහා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබේ මට්ටමේ සාර්ථකත්වය වේගවත් කිරීම එය නොසලකා හැරීමට පියවරක් නොවේ! ඇත්ත වශයෙන්ම එය සෑම විටම සරල නොවේ, එය රැස් කරගත් කුඩා දේවල් වන අතර ඔබේ අවසානය හා ඔබේ ඉලක්ක මත ප්රතිවිපාක ඇති වේ. කිසිවකුට කාවැද්දීමට අවශ්ය නැත. 3 min හි මෙම කෙටි වීඩියෝව බලන්න. ඔබේ සාර්ථකත්වය පහසු වනු ඇත.

මෙම වීඩියෝව තුළ ඔබ ඔබේ ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට ඔබේ සාර්ථකත්වයේ වේගය වැඩි කිරීමට ඉඩ සලසවන සිතුවිලි සහ ඉඟි ..., සහ සියල්ලම, 5 ලක්ෂ්යයේදී:

1) පැහැදිලිකමé ඔබේ අරමුණු නිර්වචනය කිරීම අත්යවශ්යය, එය පදනම් වේ.

2) කැපවීම : දවස් පමණක් 24 පැය වේ, ආරම්භ කිරීමට කාලයයි!

3) පරිසරය : සැලකිලිමත් රංගන ශිල්පයක් නිර්මාණය කිරීම සාර්ථකත්වයට දායක වේ.

4) පරිපථය විවේචනය පිළිගැනීම වඩාත් සාර්ථක බව පිළිගන්න, එය ඔබට නිවැරදි මාර්ගයේ ආපසු යාමට උපකාර කළ හැකිය.

5) ශරීරය / මනෝ සම්බන්ධතාවය : මනස හා ශරීරය බැඳී ඇති බව දන්නා, නිසැකවම සහතික කළ පිළියම් පවතී!

මෙම සරල ඉඟි අනුගමනය කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්ය වනු ඇත

ඔබගේ අත්පත්රිකා සියල්ලම, ඔබ දූෂිත වීමට ඉඩ නොදී, සාර්ථකත්වය කරා යන මාර්ගය වෙත යන්න!

කියවන්න  වෙනත් අය දෙස බලන බිය-සටන් කිරීමට තිබෙන රහස කුමක්ද?