ඔබ ඉතිහාසය ගැන උනන්දුයි, ඒ ගැන මෙතැනින් සහ වෙනත් තැන්වල; ඔබ කලාවට සහ සංස්කෘතියට, ඒවායේ සියලු ආකාරවලින් කැමතියි; ඔබ සුන්දර වස්තූන්, පැරණි වස්තූන් අගය කරන අතර, අනාගත පරම්පරාව අපගේ දෛනික ජීවිතයේ වස්තූන් සොයා ගන්නේ කෙසේදැයි ඔබ කල්පනා කරයි ... ඊයේ ලෝකය දැන ගැනීම සහ ප්‍රසිද්ධ කිරීම අනාගතයේ වෘත්තීන් නිර්මාණය කළ හැකි බව ඔබට ඒත්තු ගොස් ඇත ...

සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ වෘත්තීන්, සෑම යුගයකම කලාව හා සංස්කෘතිය කෙරෙහි පොදු උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, කැණීම් ස්ථානවල, වැඩමුළුවල, රසායනාගාරවල, පුස්තකාලවල, කෞතුකාගාරවල භාවිතා කළ හැකි විවිධාකාර සහ අනුපූරක වෘත්තීන් රාශියක් ඇතුළත් වේ. , ගැලරිවල, උත්සව වලදී, රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික ආයතන සමඟ ...

මෙම MOOC ඔබට ඔවුන්ගේ පුහුණු මාර්ගයට සාක්ෂි දරන වෘත්තිකයන් සහ සිසුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන මෙම වෘත්තීන් සමහරක් වඩා හොඳින් හඳුනා ගැනීමට සහ දැන ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. එය අත්යවශ්ය දැනුම සහ කුසලතා නියම කරයි. එය පුරාවිද්‍යාව, කලා ඉතිහාසය, උරුමයන් සංරක්ෂණය සහ ප්‍රතිසංස්කරණය, ප්‍රවර්ධනය සහ සංස්කෘතික මැදිහත්වීම් පිළිබඳ පුහුණුවේ වෙනස්කම් සහ අනුපූරකතා අවධාරණය කරයි.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂඥයෙකු වී සියලුම සහතික ලබා ගන්න