සමාජ ව්‍යවසායකත්වය යනු සමාජයට සහ පරිසරයට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරික මූලධර්ම සහ සමාජ ඉලක්ක ඒකාබද්ධ කරන නව්‍ය ප්‍රවේශයකි. HP LIFE, Hewlett-Packard ගේ ඊ-ඉගෙනුම් මුලපිරීම, නොමිලේ පුහුණුව ලබා දෙයි.සමාජ ව්‍යවසායකත්වය" සමාජ ව්‍යවසායකත්වයේ ප්‍රධාන සංකල්ප අවබෝධ කර ගැනීමට සහ සාර්ථක සමාජ ව්‍යවසායක් දියත් කිරීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය කිරීමට ව්‍යවසායකයින්ට සහ වෘත්තිකයන්ට උපකාර කිරීම.

HP LIFE "සමාජ ව්‍යවසායකත්ව" පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන්, ඔබ සමාජ ව්‍යවසාය අවස්ථා හඳුනා ගැනීම, තිරසාර ව්‍යාපාර ආකෘති සැලසුම් කිරීම සහ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සමාජීය සහ පාරිසරික බලපෑම මැනීම සඳහා ඉගෙන ගනු ඇත.

 සමාජ ව්යවසායකත්වයේ මූලධර්ම තේරුම් ගන්න

සමාජ ව්‍යවසායකත්වය පදනම් වී ඇත්තේ සමාජ ව්‍යවසායන් වෙන්කර හඳුනා ගන්නා ප්‍රධාන මූලධර්ම සමූහයක් මත ය සාම්ප්රදායික ව්යාපාර. HP LIFE හි “සමාජ ව්‍යවසායකත්ව” පුහුණුව ඔබට මෙම මූලධර්ම අවබෝධ කර ගැනීමට සහ ඔබේ සමාජ ව්‍යවසාය නිර්මාණය සහ කළමනාකරණයේදී ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපකාරී වේ. පුහුණුවේ ආවරණය වන ප්‍රධාන අංශ අතර:

  1. සමාජ මෙහෙවර: ආදායම් උත්පාදනය කරන අතරතුර සමාජ හෝ පාරිසරික ගැටළු විසඳීමට උත්සාහ කරන සමාජ ව්‍යවසායන් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ආකෘතියේ හදවතෙහි සමාජ මෙහෙවර තබන ආකාරය සොයා බලන්න.
  2. මූල්‍ය තිරසාරභාවය: සමාජ ව්‍යවසායන් මූල්‍ය තිරසාරත්වය ඔවුන්ගේ සමාජ ඉලක්ක සමඟ ඒකාබද්ධ කරන ආකාරය, ලාභදායිත්වය සහ සමාජ බලපෑම සමතුලිත කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න.
  3. බලපෑම් මැනීම: ඔබේ සමාජ ව්‍යවසායයේ සමාජ හා පාරිසරික බලපෑම මැනීමේ වැදගත්කම අවබෝධ කර ගැනීම සහ එය ඵලදායී ලෙස කිරීමට මෙවලම් සහ ක්‍රම සොයා ගැනීම.
කියවන්න  ශුද්ධ වැටුප සහ දළ වැටුප අතර වෙනස කුමක්ද?

 සාර්ථක සමාජ ව්‍යාපාරයක් දියත් කර පවත්වාගෙන යන්න

HP LIFE හි “සමාජ ව්‍යවසායකත්ව” පුහුණුව මඟින් සමාජ මෙහෙවර නිර්වචනය කිරීම, ව්‍යාපාර ආකෘතිය සැලසුම් කිරීම, මූල්‍යකරණය සහ බලපෑම් මැනීම වැනි අංශ ආවරණය කරමින් සාර්ථක සමාජ ව්‍යවසායක් දියත් කිරීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රධාන පියවරයන් හරහා ඔබට මග පෙන්වනු ඇත.

මෙම පා course මාලාව හැදෑරීමෙන්, ඔබට අවශ්‍ය කුසලතා සහ දැනුම වර්ධනය වනු ඇත:

  1. සමාජ ව්‍යවසාය අවස්ථා හඳුනා ගැනීම: සමාජ ව්‍යවසාය මගින් විසඳිය හැකි සමාජ සහ පාරිසරික ගැටළු හඳුනා ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න, සහ ඔබේ අදහස සඳහා වෙළඳපල විභවය තක්සේරු කරන්න.
  2. තිරසාර ව්‍යාපාර ආකෘතියක් සැලසුම් කරන්න: පාර්ශවකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සහ පවතින සම්පත් සැලකිල්ලට ගනිමින් සමාජ මෙහෙවර, මූල්‍ය ශක්‍යතාව සහ පාරිසරික බලපෑම ඒකාබද්ධ කරන ව්‍යාපාර ආකෘතියක් සංවර්ධනය කරන්න.
  3. නිවැරදි අරමුදල් සොයන්න: බලපෑම් ආයෝජකයින්, ප්‍රදාන සහ සමාජ බලපෑම් ණය වැනි සමාජ ව්‍යවසායන් සඳහා විශේෂිත වූ අරමුදල් ප්‍රභවයන් ගැන ඉගෙන ගන්න, සහ බලගතු අරමුදල් ඉල්ලීමක් සකස් කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න.
  4. ඔබේ සමාජ ව්‍යවසාය කළමනාකරණය සහ වර්ධනය කිරීම: මූල්‍ය හා සමාජ ඉලක්ක සමතුලිත කිරීම, සේවකයින් බඳවා ගැනීම සහ අභිප්‍රේරණය කිරීම සහ ඔබේ බලපෑම පාර්ශ්වකරුවන්ට සන්නිවේදනය කිරීම වැනි සමාජ ව්‍යවසායන් සඳහා විශේෂිත වූ අභියෝග කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න.

HP LIFE "සමාජ ව්‍යවසායකත්ව" පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන්, ඔබ සාර්ථක සමාජ ව්‍යවසායයක් නිර්මාණය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය කුසලතා සහ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට සහ සමාජයට සහ පරිසරයට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීමට හැකි වනු ඇත. මෙම පුහුණුව මඟින් අභියෝගවලට මුහුණ දීමට සහ සමාජ ව්‍යවසායකත්වයේ අද්විතීය අවස්ථා අත්පත් කර ගැනීමට ඔබව සූදානම් කරනු ඇත, ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතය දියුණු කරන අතරම වඩාත් සාධාරණ සහ තිරසාර ලෝකයකට දායක වීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

කියවන්න  බදු ප්රකාශයන් සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහ උපදෙස්