මෙම පාඨමාලාව 5S ක්‍රමය සහ එහි මූලධර්ම විස්තර කරයි. එය ඔබට, පියවරෙන් පියවර, ඔබේ සේවා පරිසරය තුළ හෝ දෛනික පදනමින් (කාර්යාලය, වැඩමුළුව, වැඩපොළ, කුස්සිය, නිදන කාමරය, ආදිය) ප්රවේශය සකසන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරයි. එය න්‍යායික ඉදිරිපත් කිරීම්, ප්‍රායෝගික යෙදුම් සහ අභ්‍යාස, සම්මුඛ සාකච්ඡා, විනිවිදක, වීඩියෝ සහ ප්‍රශ්නාවලිය...

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  නව: RPS සහ QVT, සාර්ථක ප්‍රවේශයක පියවරෙන් පියවර