මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

Dans ce cours,nous allons parlé de la nouvelle opportunité qu’est Ai marketing. Ai marketing propose de faire de la publicité à ses clients (les agrégateurs) à travers le marketbot moyennant une commission sous forme de cashback.

ඇග්‍රිගේටර්ස් යනු මයික්‍රොසොෆ්ට්, සැම්සුන්, ඊබේ, ඇලෙක්ස්ප්‍රෙස් වැනි විශාල හවුල්කාර සමාගම් වේ. තොරතුරු තාක්‍ෂණ, සංචාරක, සංචාරක, මාර්ගගත වෙළඳසැල්, ඇඳුම් පැළඳුම්, ක්‍රීඩාව, සංගීතය, සෞඛ්‍යය, අලංකාරය යනාදිය විවිධ තේමාවන්ගෙන් සමන්විත වේ.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  භාෂාවක් අමතක නොකරන්නේ කෙසේද?