මෙම පාඨමාලාවේදී අපි Ai අලෙවිකරණය වන නව අවස්ථාව ගැන කතා කරමු. Ai අලෙවිකරණය මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ස්වරූපයෙන් කොමිස් මුදලක් සඳහා මාර්කට්බොට් හරහා තම ගනුදෙනුකරුවන්ට (එකතු කරන්නන්ට) ප්‍රචාරණය කිරීමට ඉදිරිපත් වේ.

ඇග්‍රිගේටර්ස් යනු මයික්‍රොසොෆ්ට්, සැම්සුන්, ඊබේ, ඇලෙක්ස්ප්‍රෙස් වැනි විශාල හවුල්කාර සමාගම් වේ. තොරතුරු තාක්‍ෂණ, සංචාරක, සංචාරක, මාර්ගගත වෙළඳසැල්, ඇඳුම් පැළඳුම්, ක්‍රීඩාව, සංගීතය, සෞඛ්‍යය, අලංකාරය යනාදිය විවිධ තේමාවන්ගෙන් සමන්විත වේ.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →