වෘත්තීය විද්‍යුත් තැපෑල: ආචාරශීලීත්වයේ බලය

වැඩ ලෝකය වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත්, එක් නියතයක් පවතී: ආචාරශීලීත්වය සඳහා අවශ්යතාවය. විශේෂයෙන්, ආචාරශීලීත්වයේ වැදගත්කම වෘත්තීය ඊමේල්. මෙය බොහෝ දෙනා නොසලකා හරින අංගයක් වන අතර එය ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයට හානි කරයි.

හොඳින් ලියා ඇති විද්‍යුත් තැපෑලකට ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතය ඉහළ නැංවිය හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද? එය ඇත්තයි. නිසි ආචාරශීලීත්වය වෘත්තීය ස්පර්ශයක් එක් කරයි. ඔවුන් ලබන්නාට ගෞරවය, සැලකිල්ල සහ සැලකිල්ල ප්‍රකාශ කරයි. ඊට අමතරව, ඔවුන් පුද්ගලික වෙළඳ නාමය වැඩි දියුණු කරයි.

ආචාරශීලීත්වයේ කලාව: සරල "හෙලෝ" වඩා

මේ අනුව, ඊමේල් වල ආචාරශීලීත්වයේ කලාව ප්‍රගුණ කිරීම සරල "ආයුබෝවන්" හෝ "ශුභ පැතුම්" වඩා වැඩි ය. එය සුදුසු ස්වරය අවබෝධ කර ගැනීමයි. ආචාරශීලී ආකෘති භාවිතා කරන්නේ කවදාද සහ කෙසේද යන්න දැන ගන්න. සියල්ලටත් වඩා, එයින් අදහස් කරන්නේ ඒවා සන්දර්භයට සහ ලබන්නා සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවයට අනුගත වීමයි.

උදාහරණයක් ලෙස, "ආදරණීය සර්" හෝ "ආදරණීය මැඩම්" යනු විධිමත් සන්දර්භයක් තුළ සුදුසු ය. "Bonjour" වඩාත් අනියම් සැකසුමක භාවිතා කළ හැකි අතර. "හොඳින් සුභ පැතුම්" හෝ "ශුභ පැතුම්" සාමාන්යයෙන් භාවිතා වන සංවෘත සූත්ර වේ.

මතක තබා ගන්න, ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑලෙහි ආචාරශීලී බව ඔබේ වෘත්තීයභාවය පිළිබිඹු කරයි. එය ධනාත්මක හැඟීමක් ඇති කරයි, ශක්තිමත් සබඳතා ගොඩනඟා විවෘත සන්නිවේදනය ප්රවර්ධනය කරයි. එබැවින් ඊළඟ වතාවේ ඔබ ඊමේල් ලියන විට, ආචාරශීලී බව සලකා බලන්න. ප්රතිඵල ගැන ඔබ පුදුම විය හැකිය!