මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

ඔබ කව්ද ?

ලියම් ටාර්ඩියු. මම වැඩ කරන්නේ Evogue සමාගම සඳහා වන අතර, එය පුහුණුකරුවන් පාසල් වෙත පැවරීම සඳහා විශේෂීකරණය කරයි. අපි තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ඩිජිටල් වෘත්තීන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත (වෙබ් නිර්මාණය, ඩිජිටල් අලෙවිකරණය, ප්‍රජා කළමනාකරණය, වෙබ් සංවර්ධනය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, ආදිය). කුසලතා විෂය පථය පුළුල් වන අතර අප විසින් සපයනු ලබන පුහුණුකරුවන්ගේ පැතිකඩ ඉතා විවිධාකාර වේ. මම ඉෆ්කොප් ඇතුළු පාසල් XNUMX ක් සමඟ වැඩ කරමි, එහිදී මම අතීතයේ ඉගැන්වීමේ සතුට ලබා ඇත්තෙමි.

මාස 8ක් පවතින ifocop පුහුණුව ඵලදායී යැයි ඔබ සිතනවාද?

සම්පූර්ණයෙන්ම ! පුහුණුව කාර්යක්‍ෂම වන අතර, ආයතනයක වෘත්තීය ගිල්වීමේ කාලසීමාවක් මධ්‍යස්ථානයක පුහුණුව අවසන් වූ පසු ක්‍රමානුකූලව අභ්‍යාසලාභීන්ට පිරිනමනු ලබන නිසා එහි ප්‍රධාන වාසියක් ඇති බව පවා මම කියමි. මෙමගින් අභ්‍යාසලාභීන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව අවසානයේ සැබෑ තත්වයකදී සංයුක්ත යෙදුමක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මෙය ඔබේ ඩිප්ලෝමාව ලබා ගැනීමට සහ ඔබේ පැතිකඩ වැඩිදියුණු කිරීමට ප්‍රධාන කරුණක් වන්නේ පළමු අත්දැකීම බොහෝ විට තීරණාත්මක වන බැවිනි.

ඩිප්ලෝමා අපේක්ෂකයින් ඔබේ පාඨමාලා වලින් ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද?

වෙබ් සංවර්ධක පුහුණුවේදී, ඉගෙන ගන්නන් වෘත්තියේ මූලික කරුණු ඉගෙන ගනු ඇත: පරිගණක භාෂාව තේරුම් ගැනීම සහ කතා කිරීම. ඉතා සරලව "කේතය". අපි වැඩ කරනවා

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  ආරම්භකයින් සඳහා io පද්ධතිය සමඟ විකුණුම් පුනීල නිර්මාණය කිරීම