මෙම පා course මාලාවේදී ඔබ Instagram හොඳින් භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත.

Instagram යනු වෙබ් ව්‍යවසායකයින් සඳහා භාවිතා කළ හැකි වේදිකාවකි.

මෙම පා course මාලාවේදී මම ඔබට ප්‍රසාද දීමනාවක් ලෙස මගේ Insta Reels පුහුණුව පිරිනමමි, එය TikTok සමඟ තරඟ කිරීමට Instagram විසින් දියත් කරන ලද ඉන්ස්ටග්‍රෑම් රීල්ස් පිළිබඳ එකම සහ එකම පුහුණුවයි.

ඔබට Instagram හි සම්පූර්ණ විභවය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මෙම පාඨමාලාව ඔබට පරිපූර්ණයි...

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →