ක්‍රමලේඛනය, අත්‍යවශ්‍ය කුසලතාවයක්

අද ඩිජිටල් ලෝකයේ, වැඩසටහන්කරණය අත්‍යවශ්‍ය කුසලතාවකි. ඔබ නව රැකියාවක් කිරීමට, ඔබේ වෘත්තිය ඉහළ නැංවීමට හෝ නව මාවතකට පිවිසීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, වැඩසටහන්කරණය පුළුල් පරාසයක අවස්ථා ලබා දෙයි. නමුත් මෙම උද්යෝගිමත් සහ නිරන්තරයෙන් විකාශනය වන ක්ෂේත්රය තුළ ඔබ ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද? ක්‍රමලේඛන පිළිබඳ මූලික පාඨමාලාව පැමිණෙන්නේ මෙහිදීය.

ක්‍රමලේඛනයේ මූලික කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමට පාඨමාලාවක්

LinkedIn Learning විසින් "The Fundamentals of Programming" නමින් පාඨමාලාවක් ඉදිරිපත් කරයි. වෙබ් සංවර්ධක මහේවා ඩෙසාර්ට් විසින් මෙහෙයවනු ලබන මෙම පාඨමාලාව මඟින් ඔබට ඕනෑම පරිගණක භාෂාවකින් කේතනය කිරීමේ යතුරු ලබා දේ. එය මූලික සංකල්ප, අත්‍යවශ්‍ය ව්‍යාපාරික කුසලතා ආවරණය කරයි, සහ ඔබේ පළමු කේත පේළිය නිර්මාණය කිරීම හරහා ඔබට මඟ පෙන්වයි. ක්‍රමලේඛනයට අලුත් අයට එය හොඳ ආරම්භයක්.

ඔබේ ක්‍රමලේඛන ව්‍යාපෘති සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කුසලතා

මෙම පා course මාලාවේදී, විචල්‍යයන් භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කිරීම සහ හැසිරවීම පිළිබඳව ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ඔබ කොන්දේසි සකසන්නේ කෙසේද, ලූප සමඟ නැවත ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද සහ ශ්‍රිත භාවිතයෙන් කේතය නැවත භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත. ඔබේ දියුණුව තවත් ඉදිරියට යාමට මෙම කුසලතා අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඊට අමතරව, ලේඛනවල වැදගත්කම සහ එය ඔබට පොදු වැරදි මඟහරවා ගත හැකි ආකාරය ඔබට වැටහෙනු ඇත.

ක්‍රමලේඛනය සමඟ ඔබේ වෘත්තිය පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම්ද?

මෙම පාඨමාලාව අවසානයේ, ඔබ ඔබේ CV නැවත සකස් කිරීමට සහ ඔබේ රැකියා සෙවීම ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වනු ඇත. වැඩසටහන්කරණයේ හැකියාවන් සහ සීමාවන් හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරය මෙහෙයවීමට අවශ්‍ය කුසලතා ඔබ ලබාගෙන ඇත. ඉතින්, ක්‍රමලේඛනයේ මූලික කරුණු ඉගෙන ගැනීමට සහ ඔබේ වෘත්තිය පරිවර්තනය කිරීමට ඔබ සූදානම්ද?

 

අවස්ථාව ලබා ගන්න: අදම ලියාපදිංචි වන්න