2025 දක්වා නොමිලේ Linkedin ඉගෙනුම් පුහුණුව

වර්තමාන ව්‍යාපාරික ලෝකය තුළ දත්ත කළමනාකරණය අත්‍යවශ්‍ය වන අතර Microsoft 365 මඟින් දත්ත කළමනාකරණය කිරීමට සහ කාර්යක්‍ෂම සහ සිත් ඇදගන්නා ආකාරයෙන් දෘශ්‍යමාන කිරීමට මෙවලම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම පාඨමාලාවේදී, පුහුණුකරු Microsoft 365 සමඟින් දත්ත වඩාත් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබට පෙන්වා දෙනු ඇත. දත්ත වඩාත් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට සහ වඩාත් නිවැරදි සහ තේරුම්ගත හැකි දත්ත ලබා ගැනීමට ඔබට ඔබගේ නව කුසලතා භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→