සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ OpenClassrooms වාරික පුහුණුව

ඔබ ගැටලුවක් හඳුනාගෙන නව්‍ය විසඳුමක් සඳහා අදහසක් තිබේද?

නමුත් සංවර්ධනය සඳහා වැයවන මිල අධික ආයෝජනය දරා ගැනීමට ඔබට තවමත් තාක්‍ෂණික විශේෂඥ දැනුම හෝ සම්පත් නොමැතිද? එබැවින් ඔබ ලාභදායී මූලාකෘතියක් සොයනවා විය හැකිය.

මෙම පාඨමාලාව හදාරා Lean prototyping හි මූලික කරුණු ඉගෙන ගන්න. ප්‍රායෝගික උදාහරණ සහ පියවරෙන් පියවර උපදෙස් භාවිතා කරමින්, ඔබේ නිෂ්පාදන අදහස්වල ආකර්ශනීය බව ඉක්මනින් පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→