Zraniteľní ľudia, ktorým hrozí rozvoj závažnej formy infekcie Covid-19, ako aj zamestnanci, ktorí sú rodičmi dieťaťa do 16 rokov alebo osoby so zdravotným postihnutím, na ktorú sa vzťahuje izolácia opatrenia, vysťahovanie alebo podpora domácnosti, môžu za za určitých podmienok ťažiť z čiastočnej činnosti.

Títo zamestnanci, ktorí nemôžu pokračovať v práci, dostávajú príspevok na čiastočnú činnosť, ktorý je stanovený na 70% hrubej referenčnej odmeny a je obmedzený na 4,5 hodinovú minimálnu mzdu.

Do 31. januára 2021 je pri použití režimu spoločného práva hodinová sadzba príspevku na čiastočnú činnosť, ktorý vám vypláca štát, stanovená na 60%. Táto sadzba je 70% pre chránené sektory, ktoré využívajú zvýšenie sadzby príspevku na čiastočnú činnosť.

Od 1. februára 2021 by mala byť stanovená jednotná sadzba uplatniteľná na všetky spoločnosti bez ohľadu na ich odvetvie činnosti (zvykové právo alebo chránené odvetvia). Toto opatrenie sa ale posúva na 1. marca 2021.

Od tohto dátumu sa bude na výpočet príspevku na čiastočnú činnosť uplatňovať jedna hodinová sadzba. Táto jednotná sadzba je stanovená na 60 ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  „Profesionálne preškolenie je aktom záväzku. "