Mechanizmus zvyšovania sadzby príspevku na čiastočnú činnosť je otvorený najmä takzvaným súvisiacim odvetviam, ktorých činnosť závisí od sektorov týkajúcich sa cestovného ruchu, hotelov, reštaurácií, športu, kultúry, preprava osôb, udalostí a osôb, ktoré zaznamenajú pokles obratu najmenej o 80% v období od 15. marca do 15. mája 2020.

Tento pokles možno oceniť:

  • buď na základe obratu (obratu) zaznamenaného počas rovnakého obdobia predchádzajúceho roka;
  • alebo ak si to zamestnávateľ želá, vo vzťahu k priemernému mesačnému obratu za rok 2019 zníženému o 2 mesiace.

U spoločností založených po 15. marci 2019 sa pokles obratu hodnotí vo vzťahu k priemernému mesačnému obratu za obdobie medzi dátumom založenia spoločnosti a 15. marcom 2020 zníženému na dva mesiace.

Niektoré z týchto spoločností musia splniť novú povinnosť. Týka sa to:

  • remeselné podniky, ktoré musia generovať aspoň 50 % svojho obratu z predaja svojich výrobkov alebo služieb na veľtrhoch a výstavách;
  • profesie grafického dizajnu, špecifické vydavateľské profesie, komunikácia a dizajn stánkov a efemérnych priestorov, ktoré musia dosiahnuť aspoň 50% svojho obratu s jednou alebo viacerými spoločnosťami v sektore organizácie veľtrhov, d 'eventy…