Tlač priateľské, PDF a e-mail

Čiastočná činnosť: režim spoločného práva

Hodinová sadzba pre výpočet bežného čiastočného príplatku za činnosť zostáva naďalej stanovená na 60 % hrubej referenčnej mzdy, obmedzená na 4,5 hodinovej minimálnej mzdy.

Sadzba použitá na výpočet náhrady vyplatenej zamestnancovi sa udržiava na úrovni 70% hrubej referenčnej odmeny a do 4,5. apríla je obmedzená na 30 hodinovú minimálnu mzdu.

To, čo činí zvyšok závislým pre zamestnávateľov závislých od systému zvykového práva, 15%. Táto úroveň podpory je zatiaľ plánovaná do 30. apríla.

Sadzba 36% príspevku na čiastočnú činnosť by teoreticky mala platiť od 1. mája 2021.

Čiastočná činnosť: chránené sektory (prílohy 1 a 2 alebo S1 a S1bis)

Zamestnávatelia, ktorých hlavná činnosť je uvedená v:

zoznam uvedený ako príloha 1 alebo S1, ktorý obsahuje najmä odvetvie cestovného ruchu, hotelierstvo, stravovanie, šport, kultúru, osobnú dopravu a podujatia; zoznam nazvaný príloha 2 alebo S1bis, ktorý zoskupuje takzvané súvisiace odvetvia a ktorých hlavná činnosť je uvedená v prílohe 2 a u ktorých došlo k určitému poklesu o ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Facebooková reklama: Masterclass Retargeting