Držitelia osobného školiaceho účtu (CPF), ktorí chcú používať svoj účet na školenie v strategických digitálnych profesiách, môžu teraz získať doplnkové štátne financovanie.

V rámci plánu „France Relance“ sa štát rozhodol implementovať politiku'' príspevok v dodatočných právach ako súčasť osobného tréningového účtu (CPF), ktorý je možné mobilizovať prostredníctvom „môjho tréningového účtu“.

Prispôsobenie zručností pracujúcich ľudí je v skutočnosti jednou zo zložiek plánu obnovy, ktorý má posilniť konkurencieschopnosť niekoľkých sektorov, ktoré sú pre národné hospodárstvo strategické a ktoré boli oslabené zdravotnou krízou.

Aké školenia štát z týchto financií podporuje?

Definované pravidlo zhody je určené pre každého držiteľa CPF (zamestnanec, uchádzač o zamestnanie, samostatne zárobkovo činný pracovník atď.) Na školenie v digitálnej oblasti (príklady: webový vývojár, tvorca a správca internetového servera, technik počítačovej podpory, atď.).

Príspevok sa spustí, ak je zostatok na účte nedostatočný na zaplatenie školenia. Výška príspevku môže byť 100% zo zvyšku zaplateného v rámci limitu 1 000 EUR za súbor školenia. Príspevok štátu nevylučuje príspevok iného donora alebo držiteľa