Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • Rozvíjajte svoju právnu kultúru;
  • Pochopte metódu uvažovania špecifickú pre právnikov.

Popis

Štúdium práva je založené na osvojení si právneho „spôsobu myslenia“. Účelom kurzu je poskytnúť prehľad o tejto metóde uvažovania prejdením hlavných odvetví predmetu.

MOOC tak ponúka ucelený prehľad o práve. Je zameraný najmä na:

  • stredoškolákov, ktorí by chceli začať študovať právo bez toho, aby vedeli, z čoho presne toto štúdium pozostáva.
  • vysokoškolských študentov, ktorí pravdepodobne počas vysokoškolského štúdia navštevujú právnické kurzy, ktorí nie sú nevyhnutne zvyknutí na metódu právneho uvažovania.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →