Tlač priateľské, PDF a e-mail

Tento kurz učí štatistiku pomocou slobodný softvér R.

Využitie matematiky je minimálne. Cieľom je vedieť analyzovať dáta, rozumieť tomu, čo robíte, a vedieť komunikovať svoje výsledky.

Tento kurz je určený pre študentov a odborníkov všetkých odborov, ktorí hľadajú praktické školenie. Bude to užitočné pre každého, kto potrebuje analyzovať skutočný súbor údajov v kontexte výučby, odbornej alebo výskumnej činnosti, alebo jednoducho zo zvedavosti analyzovať súbor údajov sám (dátový web, verejné údaje atď.).

Kurz je založený na slobodný softvér R ktorý je v súčasnosti jedným z najvýkonnejších štatistických softvérov.

Zahrnuté metódy sú: deskriptívne techniky, testy, analýza rozptylu, lineárne a logistické regresné modely, cenzurované údaje (prežitie).

READ  Video dohľad: môžete ho použiť ako dôkaz?